Individ- & familjeomsorg

Alla som bor i Trosa kommun kan vända sig till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det gäller såväl barn som vuxna. Trosa kommuns individ- och familjeomsorg erbjuder socialt och ekonomiskt stöd. Det finns olika former av stöd vid missbruk och beroende. Du kan även få råd om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

 • Arbetsmarknad och integration

  Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar med mottagning och integration av nyanlända samt stöd till individer för att komma i egen försörjning genom arbete och studier.

  Läs mer om Arbetsmarknad och integration

 • Barn, unga och familj

  Trosa kommun erbjuder stöd och hjälp till barn och ungdomar och deras familjer. Verksamheten riktar sig bland annat till barn och unga som varit med om olika typer av svårigheter och föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

  Läs mer om Barn, unga och familj

 • Ekonomiskt stöd & rådgivning

  Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Du får också veta hur du gör en ansökan, biståndets innehåll och hur utbetalningen går till. Du kan också läsa om hur du kan få hjälp med budget- och skuldrådgivning och vilket stöd vi kan ge i samband med dödsboanmälan. 

  Läs mer om Ekonomiskt stöd & rådgivning

 • Klagomål & synpunkter

  Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas av ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet.

  Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om den verksamhet som vi bedriver. Det kan vara såväl synpunkter, som klagomål eller frågor.

  Skicka in anonymt eller med kontaktuppgifter via vår e-tjänst: Synpunkter

  Du kan också lämna synpunkter och klagomål i vår reception eller till din handläggare på speciell blankett, men vill du vara anonym ska du följa ovanstående länk.

 • Missbruk & riskbruk

  Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk, riskbruk eller spelberoende? Har du alkohol- eller drogproblem? Är du orolig för någon i din närhet som använder alkohol eller droger?

  Läs mer om missbruk & riskbruk

 • Orosanmälan

  Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa ska du anmäla det till socialkontoret. Samtliga anmälningar om barn, ungdomar och vuxna som far illa hanteras skyndsamt. Som privatperson har du rätt att vara anonym i kontakten med oss. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar ut personuppgifter till obehöriga.

  Läs mer om orosanmälan

 • Våld i nära relation

  Det övergripande målet är att våld i nära relation ska upphöra i Trosa kommun. Våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet.

  Läs mer om våld i nära relation

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Besöksadress: Industrigatan 8B
Postadress: Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00