Ekonomiskt stöd & rådgivning

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Du får också veta hur du gör en ansökan, biståndets innehåll och hur utbetalningen går till. Du kan också läsa om hur du kan få hjälp med budget- och skuldrådgivning och vilket stöd vi kan ge i samband med dödsboanmälan. 

 • Budget- och skuldrådgivning

  Trosa kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning i frågor som rör bland annat avbetalningar, budget, hushållsekonomi och skuldsanering. Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig vägledning och stöd i hur du ska få pengarna att räcka till.

  Mer om budget- och skuldrådgivning ...

 • Försörjningsstöd

  Om du vistas i Trosa kommun och inte kan försörja dig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa kan du ha rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd är behovsprövat och betalas ut av socialkontoret.

  Mer om försörjningsstöd ...

 • Dödsboanmälan

  Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter bouppteckningen.

  Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnader. I Trosa motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

  Mer om dödsboanmälan ...

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Besöksadress: Industrigatan 8B
Postadress: Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00