Arbetsmarknad & integration

Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar med mottagning och integration av nyanlända samt stöd till individer för att komma i egen försörjning genom arbete och studier.

 • För dig som är arbetssökande

  Det är staten som ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder för att höja sysselsättningen och sänka arbetslösheten, men kommuner kan också välja att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för att möta behoven i den egna kommunen.

  I Trosa kommun kan du få hjälp att komma närmare ett arbete genom att delta i förberedande och kompetenshöjande insatser. Vi förmedlar praktikplatser inom kommunen, näringslivet och på föreningar. Om du är arbetssökande och vill ha hjälp från oss skicka ett mejl. Du kan också prata med din arbetsförmedlare eller socialsekreterare som kontaktar oss.

  Vill du ha stöd i ditt arbetssökande?

  Du kan få hjälp med att skriva CV och personligt brev, få kunskap om arbetsmarknaden, prova en praktikplats och stöd till studier. Kontakta oss på arbetsmarknad@trosa.se

  Läs mer om vuxenutbildning     

  Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

 • Feriepraktik

 • För dig som är arbetsgivare eller förening

  Vill du ta emot en praktikant eller hjälpa någon arbetssökande? Vill du vara med och påverka innehållet i våra yrkesförberedande insatser för att skapa den kompetens din arbetsplats/förening är i behov av?

  Föreningar med idéer gällande integration är välkomna att kontakta oss.

 • Integration och mottagning av nyanlända

  Trosa kommun erbjuder nyanlända en första introduktion till det svenska samhället och målet är att de som kommer hit så snart som möjligt ska komma in i samhället. De som kommer hit har alla olika förutsättningar, vissa har hunnit lära sig svenska under sin tid som asylsökande medan andra kommer direkt från ett annat land.

  Läs mer om Integration och mottagning av nyanlända

 • Projekt inom arbetsmarknad och integration

  Projekt Ung Comeback

  Trosa kommun har tilldelats medel från Europeiska socialfonden. Projektet vänder sig till unga 19-24 år som efter pandemins inträdande har avslutat gymnasiet utan fullgjord gymnasieexamen. Pågår 2022-01-01 till 2023-04-30 och är ett länsövergripande projekt där alla kommuner i Sörmland ingår.

  Europeiska unionens flagga för europeiska socialfonden.

  Projekt Trappan mot arbete

  Trosa kommun har tilldelats medel från Samordningsförbundet RAR. Projektet vänder sig till personer som uppbär försörjningsstöd eller riskerar att göra det. Målet är att komma till arbete eller studier. Pågår 2021-05-01 till 2023-04-30.

  Somrdningsförbundet RAR Sörmland

  Digital inkludering II

  Länsstyrelsen har tilldelat Trosa kommun medel för en förlängning av 2021 års satsning på Digital inkludering I. Syftet med projektet är att nyanlända snabbt ska komma in i det digitala samhället genom att erbjuda en anpassad hållbar insats som väntas ge långsiktiga effekter.

  Länsstyrelsen Södermanlands län

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Besöksadress: Industrigatan 8B
Postadress: Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00