Orosanmälan

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa ska du anmäla det till socialkontoret. Samtliga anmälningar om barn, ungdomar och vuxna som far illa hanteras skyndsamt. Som privatperson har du rätt att vara anonym i kontakten med oss. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar ut personuppgifter till obehöriga.

Behöver du stöd och hjälp av socialkontoret för olika problem kan du själv vända dig till oss.

Blankett för orosanmälan om barn/ungdom som far illa

Här når du oss under dagtid

Om du behöver få tag på socialtjänsten på dagtid kontaktar du Trosa kommun på telefon 0156-520 00. Begär att få prata med Socialkontorets mottagningsfunktion. Gäller det frågor om ekonomi begär då att få prata med handläggare för ekonomiskt bistånd.   

Är du i en livshotande situation, ring 112!

Akut hjälp under kvällar, nätter och helger - socialjouren

Om du har akuta frågor utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren på telefon 08-523 038 70

Socialjourens öppettider:

Mån-tor: kl. 16.30-24.00
Fre: kl. 14.00-01.00
Lör: kl. 16.00-01.00
Sön: kl. 16.00-24.00

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Besöksadress: Industrigatan 8B
Postadress: Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00