Barn, unga & familj

Trosa kommun erbjuder stöd och hjälp till barn och ungdomar och deras familjer. Verksamheten riktar sig bland annat till barn och unga som varit med om olika typer av svårigheter och föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

 • Stöd till barn och familj

  På socialkontoret arbetar vi med stöd till föräldrar och barn. Det kan var stöd när det är konflikter i en familj eller i akuta kriser.

  Läs mer om stöd till barn och familj

 • Stöd till ungdomar

  Socialkontoret har ungdomssamordnare och ungdomshandläggare i Trosa kommun som arbetar inriktat mot ungdomar i samarbete med polis, skola, fritidsgårdar och föreningar. I deras arbetsuppgifter ingår bland annat samtalsstöd för ungdomar och fältverksamhet. De kan även vara delaktiga i medling vid brott och ungdomstjänst med påverkansprogram.

  Läs mer om stöd till ungdomar

 • Familjerätt och vårdnadsfrågor

  Barn- och familjeenheten erbjuder rådgivning i olika familjerättsfrågor t ex rörande vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar. Rådgivning kan ske via telefon eller vid personligt besök.

  Läs mer om Familjerätt och vårdnadsfrågor

 • Familjerådgivning

  Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, sex, mina/dina barn mm. 

  Läs mer om familjerådgivning

 • Bli familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj

  Familjehem eller jourhem

  Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem/jourhem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet, men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer.

  Läs mer om att bli familjehem eller jourhem

  Kontaktperson eller kontaktfamilj

  Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du ett uppdrag av Trosa kommun. Uppdraget kan handla om att ta emot ett barn någon helg i månaden som kontaktfamilj. Det kan också vara att som kontaktperson träffa en ungdom någon eller några gånger i veckan.

  Läs mer om att bli kontakperson eller kontaktfamilj

 • BRIS

  Barnens rätt i samhället är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

  Läs mer om BRIS och hur du kontaktar dem på deras webbplats

   

 • Elevhälsan

  Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

  Läs mer om elevhälsans verksamhet

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Besöksadress: Industrigatan 8B
Postadress: Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00