Information med anledning av Coronaviruset covid-19

corona-2020.jpg

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen följer Trosa kommun utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer. Allmän smittspridning pågår i delar av landet, däribland Sörmland. Risknivån bedöms till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Det nya Coronaviruset covid-19 har fått kraftig spridning, först i Kina men nu stora delar av världen. WHO klassar sedan 11/3 smittspridningen som pandemi. Trosa kommun följer utvecklingen och förstärker insatserna när det bedöms nödvändigt.

Den här sidan uppdateras dagligen och företrädesvis under eftermiddagarna utifrån myndigheters besked under dagen.

 • 2020-03-30 Barn & utbildning - covid-19

  Trosa kommuns förskolor och grundskolor är öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vuxenutbildning och gymnasieelever har distansutbildning. Ta del av information som berör verksamheterna barn & utbildning.

 • 2020-03-27 Stängning av Fixartjänst

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Coronaviruset covid-19 ska sociala kontakter med personer över 70 år och uppåt minimeras. Fixartjänst stänger därför fr.o.m. 27 mars.

  Fixartjänst riktar sig till personer över 67 år och innebär besök i hemmen för att hjälpa till med enklare icke akuta tjäntser. Uppdragen är begränsade och av enklare karaktär vilket gör att de kan utföras vid ett senare tillfälle.

 • 2020-03-27 Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

  Regeringen meddelande under fredagen att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

  Förbudet gäller allmänna sammankomster, s.k. tillsynspliktiga med fler än 50–500 personer. Dvs. förbudet påverkar inte skolan.

 • Lättnader för föreningar - covid-19

  Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

  Med anledning av den pågående smittspridningen av Coronaviruset, så prövas även civilsamhället hårt. Trosa kommun gör bedömningen att föreningarna inte kan invänta det utlovade statliga stödet och inför därför en rad åtgärder för att underlätta för föreningar.

  Kultur- och fritidsnämnden fattade under fredagen 27 mars beslut om att införa en rad åtgärder med ambitionen att underlätta för föreningar, såväl kultur- som idrottsutövande.  Trosa kommuns föreningsliv är en del av Trosa kommuns hjärta och deras verksamheter är starkt bidragande till den levande kommun som Trosa kommun är.

  Lättnaderna i korthet:

  • Idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar behåller samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baserar alltså på 2019 års aktiviteter)
  • Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av Coronaviruset.
  • Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till den 30 juni. Uppskovet kan komma att förlängas.
  • Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars t.o.m. juni. Inget krav på debitering för sena avbokningar.
  • Föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal behöver inte betala hyra för perioden mars t.o.m. juni.

  De föreningar som idag äger eller hyr anläggningar från privata hyresvärdar har efter önskemål fått ett tillskott i form av höjt bidrag fr.o.m. i år.

  Uppdaterad: 2020-03-27

 • Våra äldreboenden - covid-19

  Tack för att ni inte besöker våra boende!

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset covid-19 avråder vi från besök hos boende på våra äldreboenden Trosagården, Häradsgården och Ängsgården.

  Besökande med luftvägssymtom förbjuds helt från att besöka ovanstående enheter.

  Ring gärna till era anhöriga eller vänner som bor hos oss, men stanna hemma så minskar vi risken för smittspridning. Uppdaterad: 2020-03-16

  Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag. Uppdaterad: 2020-03-11

 • För dig som företagare - covid-19

  Med anledning av den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Smittspridningen kan även medföra vissa restriktioner från myndigheter. Läs mer.

 • För dig med hemtjänst - covid-19

  I dagsläget sker inga omprioriteringar av vilka insatser som ska utföras i ditt hem, utan alla kommunens verksamheter fortgår som vanligt! Om förutsättningarna förändras kommer du givetvis informeras om detta.

  Med omtanke om din och personalens hälsa samt för att minska risken för spridning av Coronavirus, kan vi komma att fatta beslut om att

  • tillfälligt minska antalet besök hos dig
  • tillfälligt utesluta vissa typer av insatser
  • tillfälligt begränsa antalet medarbetare som besöker dig.

  Generellt gäller att om personalbrist uppstår prioriteras insatser enligt följande:

  1. Hjälp och stöd med dryck, mat och läkemedel.
  2. Hjälp och stöd vid toalettbesök och personlig hygien.
  3. Trycksårsförebyggande insatser, i form av till exempel lägesändringar i säng.
  4. Övriga omvårdnadsinsatser.
  5. Övriga serviceinsatser som till exempel städning.

  Om du uppvisar symptom som förkylning med hosta och feber ber vi dig ringa de som utför insatser hos dig och meddela detta. Du kan ringa 1177 för råd.

  Om du har frågor och funderingar om Coronaviruset, kan du ringa 11313 för upplysningar.

  Om du har frågor om dina insatser, kan du ringa personalen som brukar besöka dig.

  Vi ber dig att undvika besök i lokaler där många människor samlas och skjuta på besök av dina anhöriga. För att minska risk för smittspridning bör gemensamma aktiviteter i möjligaste mån undvikas. Tvätta dina händer ofta samt noga med tvål och vatten.

  Vi rekommenderar att du följer löpande information på www.trosa.se, samt tar del av information från folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

 • För dig som anhörig eller äldre - covid-19

  Träffa biståndshandläggare eller sjukskötare via videolänk

  Med anledningen av den pågående smittspridningen av Coronaviruset vill vi underlätta för dig att träffa oss utan att lämna hemmet.

  Ett sätt att göra det är via videolänk. Microsoft Teams är helt kostnadsfritt och lätt att installera. Det enda du behöver är en dator, en smart mobiltelefon eller en läsplatta. Du behöver även en e-postadress.

  1. Gå in via länken: https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/
  2. Klicka på ”Registrera dig kostnadsfritt”.
  3. Fyll i din e-postadress och följ därefter instruktionerna för att installera Teams.

  Hur du kontaktar din handläggare

  1. Du kontaktar din handläggare genom att gå in i Teams.
  2. Klicka på telefonikonen ”Samtal”.
  3. Klicka därefter på knappen ”Ring ett samtal”.
  4. Skriv in din handläggares namn eller e-postadress i Teams, när din handläggares namn kommer upp klickar du på telefon- eller kameraikonen. Du har även möjlighet att chatta med din handläggare.

  Använder du Skype?

  Har du redan Skype idag så kan du ringa till din handläggare genom att knappa in handläggarens e-postadress och ringa på den.

  Uppdaterad: 2020-03-20

 • För deltagare i dagverksamhet - covid-19

  Trosa kommuns dagverksamhet "Gästis" för personer med demenssjukdom stängs från och med 23 mars och tillsvidare. Dagverksamheten bedrivs i ett äldreboendes lokaler.

  Kompenserande insatser från hemtjänsten kommer att sättas in för berörda. Insatserna kommer att vara avgiftsbefriade. Uppdaterad: 2020-03-20

 • Ansvariga myndigheters information - covid-19

  Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

  Krisinformation.se

  Krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

  Folkhälsomyndigheten

  På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om uttbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

  Region Sörmland

  Regionalt är det Region Sörmland och Smittskyddsläkaren Sörmland som ansvarar för smittskyddet. På deras webbplats hittar du information om

  Utrikesdepartementet

  På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om
  behöver komma i kontakt med ambassader.
  Information om UD:s arbete med anledning av corona-viruset.länk till annan webbplats

  Regeringen

  På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tarlänk till annan webbplats med anledninga av nya coronaviruset

 • Information på olika språk - covid-19

 • Koronavirusta (COVID-19) koskevaa tietoa

  COVID-19-viruksen laajamittaisesta maailmanlaajuisesta leviämisestä johtuen, Trosan kunta seuraa kansallista ja paikallista kehitystä, keskittyen Folkhälsomyndighetenin (kansanterveysviranomaisten) riskiarviointiin ja suosituksiin. Tauti leviää yleisesti tietyissä osissa maata, mm. Sörmlannissa. Riskitason on arvioitu olevan korkeimmillaan, eli Ruotsissa on erittäin korkea vaara, että tauti leviää yhteiskunnassa.

  Uusi koronavirus COVID-19 on levinnyt voimakkaasti, ensin Kiinassa mutta nyt myös laajalti ympäri maailmaa. Folkhälsomyndigheten on kohottanut riskiarviointiaan ja WHO on 11.3. alkaen luokitellut tartunnan pandemiaksi. Trosan kunta seuraa kehitystä ja on valmis toimenpiteiden vahvistamiseen, kun tämän katsotaan olevan tarpeen.

  Tämä sivu päivitetään päivittäin ja ensisijaisesti iltapäivisin, viranomaisten päivän mittaan antamien tietojen perusteella.

  Yrittäjille

  Uudesta koronaviruksesta johtuvasta vaikeasta tilanteesta johtuen on tärkeää, että asukkaat, muut yrittäjät ja kunta tukevat paikallista elinkeinoelämää. Tästä johtuen Trosan kunta on tänään päättänyt mahdollisista, ensisijaisesti Trosan kunnassa pääkonttorinsa pitäville yrityksille suunnattavista tukitoimista:

  Jälkikäteinen kaikkien valvonta- ja tarkastusalan puitteissa perittyjen maksujen palautus. Koskee kaikkia 1.1.2020 alkaen ja tähän päivään eli 17.3.2020 saakka perittyjä maksuja. Maksu peritään normaalisti uusiin, 17.3.2020 jälkeen saapuneisiin hakemuksiin liittyen. Maksujen palautus koskee KAIKKIA yrityksiä, niin pieniä kuin suuria ja sekä paikallisia että ulkoisia.

  Trosan kunnan laatimien laskujen maksujen lykkäämis- tai jakamismahdollisuus. Tämä ei ole yleinen toimenpide, joten ota aina meihin yhteyttä, jotta voimme arvioida kysymyksen tapauskohtaisesti.

  Jonkin maksukollektiivimme (VA tai Renhållning) laskujen osalta, käytä sähköpostiosoitetta kundtjanst.se@trosa.se

  Muiden laskujen osalta, käyttäkää sähköpostiosoitetta trosaekonomikontor@trosa.se

  Jos olet yrittäjänä Trobon vuokralainen ja sinulla on maksuja ja laskuja koskevia kysymyksiä, ota heihin yhteyttä kuten tavallisestikin numeroon 0156-530 30, jotta he voisivat käsitellä asiaasi.

  Företagarfrukostar-aamiaiset ja Affärskvinnans nätverk -verkostojen kaltaiset kokoontumiset lykätään myöhemmälle ja palaamme näiden uusiin päivämääriin. Pienemmät tapaamiset toteutetaan osallistujien suostumuksella.

  Muut suositukset:

  Noudata kunkin toimialajärjestön suosituksia.

  Sinäkin voit yrittäjän ominaisuudessa tukea toisia tekemällä ostoksesi paikallisesti.

  Ota yhteyttä pankkiisi heti ja varmista, ettei eteen tule esim. maksukykyongelmia.

  Sopeuta mahdollisuuksien mukaan toimintasi asiakkaiden tämänhetkisiin tarpeisiin.

  Päivitetty: 17.3.2020

  Kunnallisen aikuiskoulutuksen etäopetus

  Kunnallinen aikuiskoulutus hoidetaan 17. maaliskuuta 2020 alkaen ja toistaiseksi etäopetuksena. Päätös on tehty Folkhälsomyndighetenin suositusten perusteella.

  Trosan kunnalla ei ole omia lukioita, joten lukiolaisten etäopetusta koskevat päätökset tehdään sen lukion ylläpitäjän toimesta, jossa trosalainen nuori käy. Päivitetty: 17.3.2020

  COVID-19-virusta koskevia tietoja kouluille ja esikouluille

  Tiedoissa annetaan ohjeita sairaiden oppilaiden käsittelyyn sekä suosituksia toimenpiteistä, joihin koulu voi ryhtyä tartunnan leviämisvaaran pienentämiseksi. Tiedot ovat Folkhälsomyndighetenin ja Skolverketin kokoamia. COVID-19-virukseen liittyvien tapahtumien kehittyvät jatkuvasti ja Folkhälsomyndigheten seuraa tilannetta ja arvioi säännöllisesti Ruotsin osalta taudin leviämisriskiä. Lue lisää. Päivitetty: 16.3.2020

  Kiitos, että ette käy vanhainkodeissamme!

  Folkhälsomyndighetenin koronaviruksen (COVID-19) leviämisen vähentämistä koskevista suosituksista johtuen, neuvomme olemaan käymättä Trosagårdenin, Häradsgårdenin ja Ängsgårdenin vanhainkodeissa.

  Hengitystieoireista kärsiviltä kielletään kokonaan käynnit yllä mainittuihin yksiköihin.

  Soittakaa meillä asuville omaisillenne tai ystävillenne, mutta pysykää kuitenkin kotona, että voimme vähentää taudin leviämisriskiä. Päivitetty: 16.3.2020

  Lapsille/oppilaille ja työntekijöille tarkoitetut ohjeet

  Oireettomat (hengitystieoireet tai flunssan oireet) voivat tulla esikouluun, kouluun tai työpaikalle normaalisti. Ole erittäin tarkka oireiden suhteen. Jos olet huonovointinen, pysy kotona. Opettaja/rehtori/esimies lähettää oireista kärsivät lapset/oppilaat ja työntekijät kotiin.

  Koronavirustestien (COVID-19) rutiinit mitä tulee testattaviin henkilöihin, muuttuivat 12.3. lähtien:

  Tämä tarkoittaa, että lievistä oireista kärsivät ja ne, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, pysyvät kotona ja heille suositellaan itsehoitoa, kunnes he ovat oireettomia. Heidän ei tarvitse ottaa yhteyttä 1177 vårdguideniin. (Lue lisää osoitteesta www.1177.se)

  Virusta koskevissa kysymyksissä, soita numeroon 113 13.

  Huolissaan olevien huoltajien, jotka haluavat, että heidän lapsensa pysyy koronaviruksesta johtuen kotona, on haettavaa vapaata kuten tavallista, koulun rutiinien mukaisesti. Jos voit huonosti, sinun tulee jäädä kotiin. Jos olet terve, paikkasi on koulussa.

  Päivitetty: 16.3.2020

  Välttäkää yli 500 henkilöä käsittäviä kokoontumisia

  Folkhälsomyndigheten ehdottaa 11.3. yli 500 henkilöä käsittävien kokoontumisten välttämistä. Trosan kunta noudattaa suositusta välttämällä osallistumista vastaaviin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin kokouksiin, koronaviruksen (COVID-19) tartunnan leviämisen vähentämiseksi. Päivitetty: 11.3.2020

  Trosagårdenin ja Häradsgårdenin ravintolat ovat toistaiseksi suljettuina

  Folkhälsomyndighetenin koronaviruksen (COVID-19) leviämisen vähentämistä koskevista suosituksista johtuen. Emme osaa sanoa, kuinka kauan ravintolat pysyvät suljettuina, vaan teemme tilannearvion päivästä toiseen. Päivitetty: 11.3.2020

  Yleiset Folkhälsomyndighetenin ohjeet

  Jokaisen, myös lievistä oireista kärsivän tulee välttää sosiaalisia kontakteja, joiden aikana tartunta voi levitä. Tämä koskee niin työ- kuin yksityiselämää. On erityisen tärkeää, että vanhustenhuollossa työskentelevät eivät mene töihin, jos heille ilmestyy hengitystietulehduksen oireita. Myös omaisten tulee välttää tarpeettomia sairaala- ja vanhainkotikäyntejä, eivätkä he saa koskaan käydä, jos heillä on hengitystieoireita. Tarpeettomien käyntien välttäminen suojaa kaikkein haavoittuvaisimpia. Päivitetty: 10.3.2020

  Tietoa koronaviruksesta (COVID-19)

  Onko sinulla COVID-19-virusta koskevia yleisluonteisia kysymyksiä? Soita kansalliseen tiedotusnumeroon 113 13

  Onko sinulla oireita? Pysy kotona, kunnes olet oireeton. Lue lisää osoitteesta www.1177.se

  Region Sörmlandin yleiset alueelliset suositukset:

  Folkhälsomyndighetenin usein kysytyt kysymykset

  Skolverketin suuntaus

  Utrikesdepartementetin tilannekatsaus

  SKR koskien työnantajan vastuuta epidemian tai pandemian sattuessa

  Msb tiedottaa osoitteessa krisinformation.se

  Folkhälsomyndighetenin tiedot usealla eri kielillä

  Eri viranomaisten eri vastuut

  Folkhälsomyndigheten: vastaa väestön suojelemisesta tartuntataudeilta ja koordinoit tartuntatautien torjuntaa kansallisella tasolla

  Utrikesdepartementet: vastaa matkustussuosituksista

  Tartuntatautilääkäri:

  Vahvistetuissa tapauksissa tartuntatautilääkäri vastaa tartunnan jäljittämisestä.

  Smittskydd-taho vastaa tartunnan jäljittämisen yhteydessä asianomaisille tiedottamisesta sekä mahdollisen karanteenin yms. tartuntatautilaissa mainitun mukaisten toimien yhteydessä annettavista ohjeista.

  Potilassalaisuus pysyy voimassa ja kaikkien asianomaisten tulee noudattaa sitä.

  Eri viranomaisten eri vastuut

  Folkhälsomyndigheten: vastaa väestön suojelemisesta tartuntataudeilta ja koordinoit tartuntatautien torjuntaa kansallisella tasolla

  Utrikesdepartementet: vastaa matkustussuosituksista

  Tartuntatautilääkäri:

  Vahvistetuissa tapauksissa tartuntatautilääkäri vastaa tartunnan jäljittämisestä.

  Smittskydd-taho vastaa tartunnan jäljittämisen yhteydessä asianomaisille tiedottamisesta sekä mahdollisen karanteenin yms. tartuntatautilaissa mainitun mukaisten toimien yhteydessä annettavista ohjeista.

  Potilassalaisuus pysyy voimassa ja kaikkien asianomaisten tulee noudattaa sitä.