Information och stöd med anledning av covid-19

v.16.jpg
Källa: Region Sörmland

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen följer Trosa kommun utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer. Allmän smittspridning pågår i hela landet och risknivån bedöms till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. WHO klassar sedan 11/3 2020 smittspridningen som pandemi.

 • Region Sörmland förlänger skärpta regionala rekommendationer t.o.m. 31 maj

  Onsdagen 12 maj förlängdes de skärpta rekommendationerna i Södermanland som införts med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och den brittiska mutationen av viruset. De skärpta rekommendationerna gäller till och med den 31 maj (tidigare 2 maj, samt 16 maj) men kan komma att förlängas eller kortas ner om så krävs.

  Läs mer om de skärpta regionala rekommendationerna på Region Sörmlands hemsida.

  Uppdaterad: 2021-05-12

 • Vaccination mot covid-19

  Vaccination mot covid-19 är ett viktigt bidrag för att vi alla ska få en någorlunda vanlig vardag igen. Men restriktioner kommer ändå kvarstå under en lång tid framöver. Region Sörmland har nu börjat arbetet med att genomföra en effektiv och smittsäker vaccination. Läs mer förfarandet för vaccination på 1177.se

  Region Sörmland: Vaccination i fas 4 – start 11 maj för dig mellan 50–59 år

 • Grundskola - det här gäller

  Utifrån Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Arbetsmiljöverkets rekommendationer och riktlinjer har vi sammanställt hur vi arbetar inom grundskolan för att minska smittspridningen av covid-19. Ta del av vad som gäller för grundskolan.

  Uppdaterad: 2021-05-17

 • Förskola - det här gäller

  Utifrån Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Arbetsmiljöverkets rekommendationer och riktlinjer har vi sammanställt hur vi arbetar inom förskolan för att minska smittspridningen av covid-19. Ta del av vad som gäller för förskolan.

  Uppdaterad: 2021-03-25

 • Beslut - revidering av kompletterande åtgärder för att minska smittspridning

  Spridningen av covid-19 är fortsatt väldigt hög lokalt och nationellt. En rad åtgärder har redan vidtagits men kompletteras för att bryta en oroväckande utveckling.

  Spridningen av covid-19 är fortsatt väldigt hög lokalt och nationellt. Med anledning av regeringens rekommendationer vecka 3 samt den nya tillfälliga covid-19-lagen har Trosa koommun tagit fram nya lokala beslut. Besluten träder i kraft 25 januari 2021.

 • Äldreomsorgen - för dig som anhörig eller äldre

  Den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar just nu hela vårt samhälle och i synnerhet är äldre drabbade.

  Vård- och omsorgsverksamheterna i Trosa kommun arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att de äldre i vår verksamhet fortsätter att få sina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

  Läs mer vad som gäller för dig som äldre eller anhörig.

 • Äldreomsorgen - fall av covid-19

  Vi uppdaterar sidan veckovis med uppgifter från Region Sörmland.

  Trosa kommun har följande antal konstaterade fall av smitta bland brukare inom:

  • Särskilda boenden = 0
  • Lss = 0
  • Hemtjänsten (inkl. korttidsboende och hemskickade från regionen)= 0

  Uppdaterad: 2021-05-12

  Läs mer om hur vi arbetar med konstaterade fall av covid-19

 • Kultur och fritid - aktiviteter i en annorlunda vardag

  Tillåt dig själv att vara nyfiken och våga testa något nytt när vardagen inte är vad det brukar. I Trosa kommun erbjuder vi aktiviteter för både dig som är frisk och som är sjuk, för att du ska orka hålla ut tillsammans med oss. Läs mer...

 • Beslut - publiktak om 8 personer införs i Södermanland

  Publikgränsen på max 8 personer har införts i Södermanlands län från den 23 november. Det har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av covid-19 i länet. Restauranger som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är undantagna från beslutet.

  Se Länsstyrelsen Södermanlands webbplats för mer information.

 • Beslut - nya skärpta nationella råd

  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

  Läs mer om de nya skärpta nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Företagare - stöd och hjälp

  corona_stöd630x330.png

  Med anledning av den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Smittspridningen kan även medföra vissa restriktioner från myndigheter. Läs mer.

 • Föreningar - stöd och hjälp

  Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun beslutade under fredagen om att införa ett stödpaket för föreningslivet och slopade övertidsavgifter för bibliotekslån fr.o.m. den 27 mars och tillsvidare. Trosa kommun föregår därmed statens besked om fördelning av den s.k. kultur- och idrottmiljarden för att skyndsamt göra skillnad.

  Med anledning av den pågående smittspridningen av Coronaviruset, så prövas även civilsamhället hårt. Trosa kommun gör bedömningen att föreningarna inte kan invänta det utlovade statliga stödet och inför därför en rad åtgärder för att underlätta för föreningar.

  Kultur- och fritidsnämnden fattade under fredagen 27 mars beslut om att införa en rad åtgärder med ambitionen att underlätta för föreningar, såväl kultur- som idrottsutövande.  Trosa kommuns föreningsliv är en del av Trosa kommuns hjärta och deras verksamheter är starkt bidragande till den levande kommun som Trosa kommun är.

  Lättnaderna i korthet:

  • Idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar behåller samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baserar alltså på 2019 års aktiviteter)
  • Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av Coronaviruset.
  • Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till den 30 juni. Uppskovet kan komma att förlängas.
  • Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars t.o.m. juni. Inget krav på debitering för sena avbokningar.
  • Föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal behöver inte betala hyra för perioden mars t.o.m. juni.

  De föreningar som idag äger eller hyr anläggningar från privata hyresvärdar har efter önskemål fått ett tillskott i form av höjt bidrag fr.o.m. i år.

  Hyresbefrielse året ut för föreningar

  Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge hyresbefrielse året ut 2020 för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via fast avtal.

  Uppdaterad: 2020-11-04

 • Frivilliga insatser

  I och med den rådande situationen med spridning av coronaviruset Covid-19 är de många som behöver hjälp och stöd för att få vardagen att fungera. I Trosa kommun samordnas frivillig hjälp genom Svenska kyrkan men det finns också andra aktörer och tjänster, både inom och utanför kommunen, att använda sig av. Tjänsterna är kostnadsfria. Läs mer...

 • Test för pågående covid-19

  Om du är sjuk och vill veta om du har covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov, som visar om du har en pågående infektion av covid-19. Region Sörmland erbjuder alla vuxna och alla barn som fyllt 6 år att testa sig för pågående infektion av covid-19. För att provet ska fungera måste du ha symtom. Anmälan och provsvar hanteras på webben via inloggning på 1177.se. Du kan inte ringa 1177 för att boka en tid.

  Test för pågående infektion av covid-19 är avgiftsfritt.

  Läs mer...

 • Ansvariga myndigheters information - covid-19

  Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

  Krisinformation.se

  Krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

  Folkhälsomyndigheten

  På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om uttbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

  Region Sörmland

  Regionalt är det Region Sörmland och Smittskyddsläkaren Sörmland som ansvarar för smittskyddet. På deras webbplats hittar du information om

  Länsstyrelsen Sörmland

  Fr.o.m. 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och uppföljning av lagen. Läs mer om pandemilagen på länsstyrelsens webbplats

  Utrikesdepartementet

  På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om
  behöver komma i kontakt med ambassader.
  Information om UD:s arbete med anledning av corona-viruset.länk till annan webbplats

  Regeringen

  På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tarlänk till annan webbplats med anledning av nya coronaviruset.

 • Information på olika språk - covid-19