Information och stöd med anledning av covid-19

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen följer Trosa kommun utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer. WHO klassar sedan 11/3 2020 smittspridningen som pandemi.

Den 29 september avvecklade Folkhälsomyndigheten de flesta av sina råd, rekommendationer och restriktioner. Men pandemin är inte över och vi manar därför till fortsatt försiktighet.