Barn & utbildning - covid-19

Sammanställning av riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, FHM som ger stöd till vårdnadshavare och personal i bedömningen av när ett barn kan vistas i förskola och när barnet ska vara hemma vid misstänkt/möjlig covid-19.

Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland

Från och med 30/9 är det möjligt för barn att testa sig för pågående covid-19 infektion. Tid för provtagning bokas via 1177.se. Ungdomar mellan 13 och 17 år med någon av de digitala e-legitimationerna, bank-id eller Freja+, kan boka sin tid själv, för barn 6 - 12 år bokar vårdnadshavaren tid.

Valmöjligheterna är desamma som tidigare. En symtomfri person hämtar ut ett testkit på apotek, dit provet också återlämnas. Tid för provtagning bokas på teststationerna vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna eller så väljer man att få testmaterial hemkört till sin bostadsadress.

Skillnaden mot tidigare är att det nu handlar om barn från 6 års ålder vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva hjälpa sitt barn med testet. Vid provtagningsstationerna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm finns särskilda provtagningsutrymmen för barn och deras vårdnadshavare som kommer dit utan bil eller om det är svårt att genomföra testet i bilen.

Frågor: Covid-19 barn

Får jag ett intyg att visa upp i skolan? Nej, svaret som ges via 1177.se är det enda som lämnas. Där framgår om resultatet är positivt eller negativt. Barn med positivt resultat blir uppringd av vården och informerad om resultatet.

Om jag inte bor i närheten av de större orterna, vad gör jag då? Förutom de tidigare nämnda provtagningsalternativen finns även en mobil provtagningsbuss i Strängnäs och Trosa vissa dagar.

Måste man vara folkbokförd i Sörmland? Ja.

Vad kostar det att ta ett prov? Det är avgiftsfritt.

Varför ska barn testas? Skolbarn kan testas för att kunna återgå till skolan när barnet känner sig tillräckligt friskt. Syftet är att inte behöva utebli från undervisning längre än nödvändigt med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Varför går gränsen vid 6 år? Testningen är avsedd för skolbarn. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gäller därför från förskoleklass.

Hur går ett test till? Liksom testerna för vuxna handlar även dessa om egenprovtagning. Med ett testkit topsar sig personen själv i näsa och svalg. Vårdnadshavare kan behöva vara behjälplig.

Är det vanligt att barn blir sjuka i covid-19? Nej, det är inte vanligt. I ett par regioner har barn testats sedan slutet av augusti och av flera hundra testade barn har bara en handfull fått ett positivt resultat.

Kan man testa sig närsomhelst? Nej, den som testas ska ha symtom för covid-19 som snuva, feber, magont.

Vad gör jag som inte kan logga in på 1177.se?

Saknas möjlighet att skaffa bank-id eller  Freja+ men mobiltelefon finns går det att skicka ett mail till  Provtagning-Covid19@regionsormland.se  Via en SMS- länk kan en bokning då göras. Saknas mobiltelefon kan man också ringa kontaktcenter i Region Sörmland för mer information.

Publicerad: 2020-09-29

A. Barnet skall vara hemma vid pågående symptom.

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

B. När kan man återgå till förskolan?

Barnet skall stanna hemma två dagar efter symptomfrihet.
Prov för pågående covid-19-infektion rekommenderas inte allmänt vid luftvägssymtom hos förskolebarn. Om prov ändå är taget och är negativt kan barnet återgå till förskoleverksamheten när allmäntillståndet tillåter. Om prov för pågående covid-19-infektion ändå är taget och positivt behöver barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskoleverksamheten om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut.

C. Ev. beslut om stängning

Ansvarig huvudman kan efter samråd med smittskyddsläkare besluta om att stänga förskolor och skolor i ett område för att minska smittspridning av viruset som orsakar covid-19. Omfattning, villkor och eventuella undantag vid stängning beslutas då av huvudmannen och ansvarig smittskyddsläkare.

Uppdaterad: 2020-09-08