Barn & utbildning - covid-19

Trosa kommuns förskolor och grundskolor är öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vuxenutbildning och gymnasieelever har distansutbildning. Nedan följer uppdaterad information som berör verksamheterna barn & utbildning.

Till dig med resebidrag från Trosa kommun med anledning av Covid-19

Uppdaterad: 2020-03-30

Nationella prov ställs in för grundskola och gymnasiet

Skolverket meddelar att man väljer att ställa in nationella proven våren 2020. Uppdaterad: 2020-03-20

Riktlinjer för barn/elever och medarbetare

De som inte visar symtom (se ovan) kan komma till förskolan, skolan eller jobbet som vanligt. Var mycket vaksam på symtom. Mår du dåligt ska du stanna hemma. Barn/elever och medarbetare som uppvisar symtom kommer att skickas hem av lärare/rektor/chef.

Från och med 12/3 gäller nya rutiner för vilka som kommer att provtas för Coronaviruset covid-19:

Det innebär att du med milda symtom och inte behöver sjukhusvård ska stanna hemma och rekommenderas egenvård tills du är symtomfri. Du behöver inte kontakta 1177 vårdguiden. (Läs mer på www.1177.se)

Om man har funderingar kring viruset, ring 113 13.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av Coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan. Mår du dåligt ska du vara hemma, är du frisk ska du vara i skolan.

Uppdaterad: 2020-03-20

Distansundervisning för den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieelever

Den kommunala vuxenutbildningen kommer att bedrivas som distansundervisning från och med 17 mars 2020 och tillsvidare. Beslutet har fattats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Trosa kommun har inga egna gymnasieskolor varför beslut om distansundervisning för gymnasielever fattas av den huvudman som driver gymnasieskolan där ungdomen från Trosa kommun går. Uppdaterad: 2020-03-17

Grundskola och förskola

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige. Läs mer. Uppdaterad: 2020-03-16