Beslut om åtgärder för att minska smittspridning

Biblioteken i Trosa kommun återgår till ordinarie öppettider

I samband med restriktionslättnader nationellt återgår biblioteken till ordinarie öppettider från och med onsdagen den 29 september 2021.

  • Det kommer fortsatt gå att utföra självservice, men personal kommer nu kunna hjälpa besökande ute vid hyllorna.
  • Satsningen "Boken kommer" kommer gå tillbaka till att endast erbjudas personer med rörelsehinder, synskada eller långvarig sjukdom.
  • Möjligheten att hämta upp sina lån utanför lokalen fasas ut.
  • Max antal omlån återgår till 3, och max 3 e-bokslån per person och vecka.

Uppdaterat: 2021-10-05

Återvinningsbutiken öppnar för besök

Onsdagen den 1 september 2021 öppnar Återvinningsbutiken upp sin verksamhet igen för besökare. Ingen begränsning vad gäller antal besökare i butiken. Uppdaterad: 2021-09-29

Uthyrning av Skärborgarnas hus och Trosa kvarn

Anpassade nationella allmänna råd trädde i kraft 1 juni som tillåter uthyrning av våra lokaler. F.r.o.m. 1 juli gäller ännu en anpassning som ytterligare lättnader vid publika kulturevenemang under förutsättning att arrangören följer Begränsningsförordningen.

Med anledning av denna ändring finner Trosa kommun det lämpligt att tillgängliggöra lokalerna Trosa kvarn, Skärborgarnas hus och Tomtaklintskolans aula för publika kulturevenemang såsom bio, teaterföreställning, konsert och liknande. För Trosa kvarn och Skärborgarnas hus kan uthyrning ske sedan den 1 juni 2021. För Tomtaklintskolans aula kan uthyrning ske sedan den 14 juni 2021, då skolans verksamhet måste stänga innan andra grupper kunde använda lokalen.

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner.

Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50 (utan numrerade platser), och 300 personer (numrerade sittplatser).

Läs mer om de anpassade nationella allmänna råden som gäller fr.o.m. 1/7

Publicerad: 2021-06-30

Biblioteken öppnar upp för smittsäkra besök

Folkbibliotekens lokaler öppnas upp för allmänheten den 8 februari efter att ha ställt om verksamheten med maxantal och rutiner för att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt. Personer som är äldre eller tillhör en riskgrupp kommer fortsättningsvis att erbjudas anpassad service med avhämtning och hemleverans. Uppdaterat: 2021-02-05

Fritidsgårdarna öppnar fr.o.m. 25 januari

Fritidsgårdsverksamheten kommer att när så är möjligt ha aktiviteter utomhus. När verksamheten är inomhus kommer maxantal i lokalerna att gälla. Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt.

Kulturskolan öppnar för undervisning fr.o.m. 25 januari

Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt, vilket innebär att digital undervisning kan förekomma där så anses lämpligt.

Simhallsdelen på Safiren får öppna upp för besök

Badhuset Safiren har åter fått möjlighet att öppna upp för badgäster. Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt.