Beslut om åtgärder inom kultur och fritid för att minska smittspridning

Uthyrning av Skärborgarnas hus och Trosa kvarn öppnar 1/6

Med anledning av att nya restriktioner träder i kraft den 1 juni medges publika kulturevenemang under förutsättning att arrangören följer Begränsningsförordningen.

Med anledning av denna ändring finner Trosa kommun det lämpligt att tillgängliggöra lokalerna Trosa kvarn, Skärborgarnas hus och Tomtaklintskolans aula för publika kulturevenemang såsom bio, teaterföreställning, konsert och liknande. För Trosa kvarn och Skärborgarnas hus kan uthyrning ske fr.o.m. den 1 juni 2021. För Tomtaklintskolans aula kan uthyrning ske fr.o.m. den 14 juni 2021, då skolans verksamhet måste stänga innan andra grupper kan använda lokalen.

För all uthyrning gäller dock att Begränsningsförordningen föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar måste följas, vilket innebär:

• en person per 10 m2 tillgänglig lokalyta,
• avstånd om minst 1 m2 runt varje person,
• max fyra personer i varje sällskap.

Lokalerna i fråga görs inte tillgängliga för privata sällskap, utan enbart för öppna, publika evenemang där sittplats kan bokas i förväg.

Publicerad: 2021-05-30

Biblioteken öppnar upp för smittsäkra besök

Folkbibliotekens lokaler öppnas upp för allmänheten den 8 februari efter att ha ställt om verksamheten med maxantal och rutiner för att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt. Personer som är äldre eller tillhör en riskgrupp kommer fortsättningsvis att erbjudas anpassad service med avhämtning och hemleverans. Uppdaterat: 2021-02-05

Fritidsgårdarna öppnar fr.o.m. 25 januari

Fritidsgårdsverksamheten kommer att när så är möjligt ha aktiviteter utomhus. När verksamheten är inomhus kommer maxantal i lokalerna att gälla. Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt.

Kulturskolan öppnar för undervisning fr.o.m. 25 januari

Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt, vilket innebär att digital undervisning kan förekomma där så anses lämpligt.

Uthyrning av kommunala lokaler återupptas delvis

Kommunala offentliga lokaler öppnar för uthyrning till föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare fr.o.m. den 8 februari. Verksamheter ska anpassas så att de kan utföras på ett smittsäkert sätt.

Förtydligande för idrottsföreningar

Förtydligandet gäller tolkning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och gäller för Region Sörmland:

En match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, behöver inte innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle. För aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare innebär detta oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.
Ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör inte heller genomföras.

Rådet gäller all slags idrott, dvs. oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Uppdaterad: 2021-02-19

Skärborgarnas hus öppnar inte upp för uthyrning.

Simhallsdelen på Safiren får öppna upp för besök

Badhuset Safiren har åter fått möjlighet att öppna upp för badgäster. Verksamheten ska anpassas så att den kan utföras på ett smittsäkert sätt.