För dig som äldre eller anhörig

Den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar just nu hela vårt samhälle och i synnerhet är äldre drabbade.

Vård- och omsorgsverksamheterna i Trosa kommun arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att de äldre i vår verksamhet fortsätter att få sina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Smitta omfattas av patientsekretessen och vi kommer därför inte att uttala oss om enskildas  hälsotillstånd. Den enskilde ska själv informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

 • Besöksförbud på äldreboenden tas bort 1 oktober

  Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Vi välkomnar beslutet och ser fram emot en höst där våra boende kan ta emot besök på ett sätt som inte bidrar till smittspridning.

  Det här gäller vid säkra besök på våra särskilda boenden

  För att undvika smitta i våra verksamheter vill vi att ni respekterar följande:

  • När du besöker någon i vår verksamhet måste du vara helt symtomfri från förkylningssymtom, även om de är av mycket lindring karaktär.

  • Var noga med handhygien. Desinfektera dina händer innan du kliver in på enheten. Tvätta och desinfektera dina händer innan du umgås med den person du avser att besöka. Vi hänvisar till respektive handfat på toaletten hos den du besöker.

  • Håll avstånd. Max 2-3 personer per tillfälle. Detta för att vi skall följa folkhälsomyndighetens riktlinjer kring möjlighet att hålla avstånd.

  • Besöken sker i respektive persons lägenhet/rum eller på angiven plats, inte i allmänna utrymmen. Om möjligt träffas gärna utomhus.

  • Respektera också att våra verksamheter kan tillfälligt behöva stänga för besök vid misstanke och/eller vid konstaterad smitta, allt för att förhindra vidare smittspridning.

  Ring innan besöket, eller om du har frågor.

   

  Ta del av Folkhälsomyndighetens information om hur du kan förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

  Socialstyrelsens pressmeddelande om besöksförbudet

  Folkhälsomyndighetens pressmeddelande om besöksförbudet

 • För deltagare i dagverksamhet

  Från och med den 5 oktober öppnar dagverksamehten Gästis för personer med demenssjukdom. Därmed upphävs tidigare beslut om att stänga Gästis från och med den 23 mars och tillsvidare. Uppdaterad: 2020-09-30

 • Trosagårdens och Häradsgårdens restauranger är stängda tillsvidare

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19. Hur länge restaurangerna är stängda kan vi idag inte säga, utan gör en bedömning från dag till dag. Uppdaterad: 2020-03-11

 • Vad gör vi för att minimera smittspridning?

  • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
  • Vi har stängt våra restauranger på äldreboenden för externa besökare.
 • Hur hanterar vi misstänkt smitta på ett boende?

  • Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.
  • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Sörmland. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
  • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra boenden och vår personal inte riskerar att smittas.
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.
 • Vad kan du som anhörig göra?

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
  • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.
  • Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många kostnadsfria tillgängliga tjänster, till exempel Teams Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga (se vår rubrik nedan om videolänk).
 • Hör av dig om du har frågor!

  Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Trosa kommuns växel 0156 520 00.

 • För dig med hemtjänst

  I dagsläget sker inga omprioriteringar av vilka insatser som ska utföras i ditt hem, utan alla kommunens verksamheter fortgår som vanligt! Om förutsättningarna förändras kommer du givetvis informeras om detta.

  Med omtanke om din och personalens hälsa samt för att minska risken för spridning av Coronavirus, kan vi komma att fatta beslut om att

  • tillfälligt minska antalet besök hos dig
  • tillfälligt utesluta vissa typer av insatser
  • tillfälligt begränsa antalet medarbetare som besöker dig.

  Generellt gäller att om personalbrist uppstår prioriteras insatser enligt följande:

  1. Hjälp och stöd med dryck, mat och läkemedel.
  2. Hjälp och stöd vid toalettbesök och personlig hygien.
  3. Trycksårsförebyggande insatser, i form av till exempel lägesändringar i säng.
  4. Övriga omvårdnadsinsatser.
  5. Övriga serviceinsatser som till exempel städning.

  Om du uppvisar symptom som förkylning med hosta och feber ber vi dig ringa de som utför insatser hos dig och meddela detta. Du kan ringa 1177 för råd.

  Om du har frågor och funderingar om Coronaviruset, kan du ringa 11313 för upplysningar.

  Om du har frågor om dina insatser, kan du ringa personalen som brukar besöka dig.

  Vi ber dig att undvika besök i lokaler där många människor samlas och skjuta på besök av dina anhöriga. För att minska risk för smittspridning bör gemensamma aktiviteter i möjligaste mån undvikas. Tvätta dina händer ofta samt noga med tvål och vatten.

  Vi rekommenderar att du följer löpande information på www.trosa.se, samt tar del av information från folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

 • Träffa biståndshandläggare eller sjukskötare via videolänk

  Med anledningen av den pågående smittspridningen av Coronaviruset vill vi underlätta för dig att träffa oss utan att lämna hemmet.

  Ett sätt att göra det är via videolänk. Microsoft Teams är helt kostnadsfritt och lätt att installera. Det enda du behöver är en dator, en smart mobiltelefon eller en läsplatta. Du behöver även en e-postadress.

  1. Gå in via länken: https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/
  2. Klicka på ”Registrera dig kostnadsfritt”.
  3. Fyll i din e-postadress och följ därefter instruktionerna för att installera Teams.

  Hur du kontaktar din handläggare

  1. Du kontaktar din handläggare genom att gå in i Teams.
  2. Klicka på telefonikonen ”Samtal”.
  3. Klicka därefter på knappen ”Ring ett samtal”.
  4. Skriv in din handläggares namn eller e-postadress i Teams, när din handläggares namn kommer upp klickar du på telefon- eller kameraikonen. Du har även möjlighet att chatta med din handläggare.

  Använder du Skype?

  Har du redan Skype idag så kan du ringa till din handläggare genom att knappa in handläggarens e-postadress och ringa på den.

 • Fixartjänst har stängt tillsvidare

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Coronaviruset covid-19 ska sociala kontakter med personer över 70 år och uppåt minimeras. Fixartjänst stänger därför fr.o.m. 27 mars.

  Fixartjänst riktar sig till personer över 67 år och innebär besök i hemmen för att hjälpa till med enklare icke akuta tjäntser. Uppdragen är begränsade och av enklare karaktär vilket gör att de kan utföras vid ett senare tillfälle.