För dig som äldre eller anhörig

Den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar just nu hela vårt samhälle och i synnerhet är äldre drabbade.

Vård- och omsorgsverksamheterna i Trosa kommun arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att de äldre i vår verksamhet fortsätter att få sina nödvändiga insatser. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Smitta omfattas av patientsekretessen och vi kommer därför inte att uttala oss om enskildas  hälsotillstånd. Den enskilde ska själv informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

 • Vad kan du som anhörig göra?

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
  • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga digitalt. Det finns många kostnadsfria tillgängliga tjänster, till exempel Teams, Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga (se vår rubrik nedan om videolänk).
 • För dig med hemtjänst

  I dagsläget sker inga omprioriteringar av vilka insatser som ska utföras i ditt hem, utan alla kommunens verksamheter fortgår som vanligt! Om förutsättningarna förändras kommer du givetvis informeras om detta.

  Med omtanke om din och personalens hälsa samt för att minska risken för spridning av Coronavirus, kan vi komma att fatta beslut om att

  • tillfälligt minska antalet besök hos dig
  • tillfälligt utesluta vissa typer av insatser
  • tillfälligt begränsa antalet medarbetare som besöker dig.

  Generellt gäller att om personalbrist uppstår prioriteras insatser enligt följande:

  1. Hjälp och stöd med dryck, mat och läkemedel.
  2. Hjälp och stöd vid toalettbesök och personlig hygien.
  3. Trycksårsförebyggande insatser, i form av till exempel lägesändringar i säng.
  4. Övriga omvårdnadsinsatser.
  5. Övriga serviceinsatser som till exempel städning.

  Om du uppvisar symptom som förkylning med hosta och feber ber vi dig ringa de som utför insatser hos dig och meddela detta. Du kan ringa 1177 för råd.

  Om du har frågor och funderingar om Coronaviruset, kan du ringa 11313 för upplysningar.

  Om du har frågor om dina insatser, hör av dig till enhetschef eller samordnare.

  Vi ber dig följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd.

  Vi kan alla hjälpas åt att minimera smittspridningen.

  Vi rekommenderar att du följer löpande information på www.trosa.se, samt tar del av information från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

   

   

 • Vad gör vi för att minimera smittspridning?

  • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
  • Vi använder skyddsmask vid all patientnära kontakt.
  • Personal, boende och hemtjänsttagare vaccinerar sig.
 • Hur hanterar vi misstänkt smitta på ett boende?

  • Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.
  • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Sörmland. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
  • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra boenden och vår personal inte riskerar att smittas.
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.
 • Så arbetar Trosa kommuns äldreomsorg när smitta uppstår hos brukare

  Covid-19 är ett nytt virus, men att hantera smitta på äldreboenden är något som vårdpersonalen har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som man årligen arbetar för att hålla borta från brukarna och som man vidtar kraftiga åtgärder mot om de väl kommer in på ett boende. Hur man arbetar med covid-19 skiljer sig inte i stort, även om covid-19 har visat sig vara ett ännu svårare virus.

  Ta del av mer om hur vi arbetar när smitta uppstår i verksamheten.

 • Hör av dig om du har frågor!

  Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Trosa kommuns växel 0156 520 00.

 • Träffa biståndshandläggare eller sjukskötare via videolänk

  Med anledningen av den pågående smittspridningen av Coronaviruset vill vi underlätta för dig att träffa oss utan att lämna hemmet.

  Ett sätt att göra det är via videolänk. Microsoft Teams är helt kostnadsfritt och lätt att installera. Det enda du behöver är en dator, en smart mobiltelefon eller en läsplatta. Du behöver även en e-postadress.

  1. Gå in via länken: https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/
  2. Klicka på ”Registrera dig kostnadsfritt”.
  3. Fyll i din e-postadress och följ därefter instruktionerna för att installera Teams.

  Hur du kontaktar din handläggare

  1. Du kontaktar din handläggare genom att gå in i Teams.
  2. Klicka på telefonikonen ”Samtal”.
  3. Klicka därefter på knappen ”Ring ett samtal”.
  4. Skriv in din handläggares namn eller e-postadress i Teams, när din handläggares namn kommer upp klickar du på telefon- eller kameraikonen. Du har även möjlighet att chatta med din handläggare.

  Använder du Skype?

  Har du redan Skype idag så kan du ringa till din handläggare genom att knappa in handläggarens e-postadress och ringa på den.