För dig som företagare

corona_stöd630x330.png

Begränsningar gällande öppettider upphör helt att gälla och regler om maxantal i sällskap ändras från den 1 juli

Sammanfattning av de nya reglerna

Begränsningarna för öppettider för serveringsställen upphör helt att gälla. Öppettider regleras fortsättningsvis enbart enligt de regler som normalt gäller.

Begränsningen för antal personer i ett och samma sällskap utomhus tas bort helt och maxantal personer i ett sällskap inomhus ändras så att högst 8 personer får sitta tillsammans.

Övriga bestämmelser, såsom om sittande förtäring och minst en meters avstånd mellan sällskap kvarstår. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller för serveringar.

Uppdaterad: 2021-08-17

Lättnader för företag

Med anledning av den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun idag tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

 • Inom områdena livsmedelskontroll, hälsoskydd och serveringstillstånd kommer inga avgifter för planerad tillsyn och kontroll att tas ut under 2021. För nya ansökningar tas dock avgift ut som vanligt. Avgiftsbefrielsen gäller alla företag, små som stora, lokala som externa. Beslut om avgiftsbefrielsen väntas tas i början av mars men gäller retroaktivt från 1/1.

 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Trosa kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
  För fakturor gällande något av våra avgiftskollektiv (VA eller Renhållning), använd e-postadress kundtjanst.se@trosa.se
  För alla övriga fakturor, använd e-postadress trosaekonomikontor@trosa.se

 • Om du som företagare är hyresgäst hos Trobo och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem som vanligt på 0156-533 30 så hanterar de ditt ärende.

 • Om du som företagare är kund hos Trofi (Trosa fibernät) och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem på 0156-523 00 eller info@trofi.se så hanterar de ditt ärende.

 • Sammankomster som Företagarfrukostar och Affärskvinnans nätverk skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.

  Övriga rekommendationer:

 • Följ respektive branschorganisations rekommendationer.
 • Även du som företagare kan stötta andra genom att handla lokalt.
 • Ta kontakt med din bank redan idag om du ser att det kan bli t ex likviditetsproblem längre fram.
 • Anpassa verksamheten till kundernas aktuella behov så gott det går.


Ta del av all företagarrelevant information från våra myndigheter
T ex karensavdrag, sjuklönekostnader och rådgivning.

Uppdaterad: 2021-04-12

Tidigareläggning av perioden för uteserveringar

Med anledning av gällande situation med de insatser som görs och de restriktioner som gäller för att minska spridningen av coronaviruset önskar många verksamheter tidigarelägga tillstånd för uteservering.

Ansökan om tillstånd hanteras av Polisen. Trosa kommun tillstyrker ansökningar om tillstånd för uteservering från och med den 9 februari 2021. Publicerad: 2021-02-09

Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? Vi gör vårt bästa och är tillgängliga på en direkttelefon för att du som ska, eller har startat företag kan få hjälp med dina frågor och funderingar.

Stödlinjen för ny- och småföretagare: 010-344 35 30

Telefonen är bemannad 9-18 alla dagar i veckan (även lör-sön). Publicerad: 2020-11-19

Matchajobben.nu - mötesplats för företag

Matchajobben.nu är en webbtjänst för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov, med anledning av coronaviruset. Målsättningen är att företagare ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den kris som många företag upplever. Bakom webbtjänsten står flera av Sveriges regioner, som vill stärka stödet till företagen i spåren av coronautbrottet. Publicerad: 2020-04-29

Har du frågor eller funderingar kring stöd till dig som företagare?

Vår näringslivsenhet har en bra samlad bild av de stöd som just nu finns för företagare med anledning av den pågående pandemin. Kontakta näringslivschef jonas.ivervall@trosa.se, 0156-522 17. Publicerad: 2020-04-27

Varning för oseriösa aktörer!

Just nu erbjuds en hel del tvivelaktiga s.k. ”snabblån” till dig som företagere. Överväg att undvika dem och i första hand undersöka möjligheterna med din egen bank, ALMI, Skatteverket och övriga etablerade aktörer. Publicerad: 2020-04-23

Ny föreskrift för restauranger och caféer

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Av föreskriften framgår att:

  • besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet

Publicerad: 2020-02-25