För dig som företagare

Lättnader för företag

Med anledning av den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun idag tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

 • Retroaktiv återbetalning av alla uttagna avgifter inom området tillsyn och kontroll. Gäller avgifter uttagna fr o m den 1/1-2020 och fram till idag 17/3-2020. För nya ansökningar efter den 17/3-2020 tas avgift ut som vanligt. Återbetalningen gäller ALLA företag, små som stora, lokala som externa.
 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Trosa kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
  För fakturor gällande något av våra avgiftskollektiv (VA eller Renhållning), använd e-postadress kundtjanst.se@trosa.se
  För alla övriga fakturor, använd e-postadress trosaekonomikontor@trosa.se
 • Om du som företagare är hyresgäst hos Trobo och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem som vanligt på 0156-530 30 så hanterar de ditt ärende.
 • Om du som företagare är kund hos Trofi (Trosa fibernät) och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem på 0156-523 00 eller info@trofi.se så hanterar de ditt ärende.
 • Sammankomster som Företagarfrukostar och Affärskvinnans nätverk skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.

  Övriga rekommendationer:
 • Följ respektive branschorganisations rekommendationer.
 • Även du som företagare kan stötta andra genom att handla lokalt.
 • Ta kontakt med din bank redan idag om du ser att det kan bli t ex likviditetsproblem längre fram.
 • Anpassa verksamheten till kundernas aktuella behov så gott det går.


Ta del av all företagarrelevant information från våra myndigheter
T ex karensavdrag, sjuklönekostnader och rådgivning.

Ta del av erbjudanden från våra företag

Läs mer om lättnader för dig som företagare

Uppdaterad: 2020-03-26

Ny föreskrift för restauranger och caféer

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, utan besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Av föreskriften framgår att:

  • besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet

Uppdaterad: 2020-02-25