Grundskolan - det här gäller

 • Alla i ett hushåll bör stanna hemma om någon har covid-19

  När en person i hushållet har symptom ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum.

  Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19.

  Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  Uppdaterad: 2021-09-29

 • Barnet skall vara hemma vid pågående symptom

  De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

  Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

  Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

  Den pedagog som har huvudsaklig kontakt med barnet gör bedömningen.

 • När kan man återgå till grundskolan?

  Barnet skall stanna hemma två dagar efter symptomfrihet.

  Prov för pågående covid-19-infektion kan tas från 6 års ålder. Om prov är negativt kan barnet återgå till verksamheten när allmäntillståndet tillåter. Om prov för pågående covid-19-infektion är positivt behöver barnet stanna hemma från skolan minst 2 dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan symtomdebut. Testning och mer information hittar ni på 1177.se

 • Rutiner vid lämning och hämtning i Trosa kommun

  Samtliga lämningar och hämtningar till och från skola sker utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i skolans lokaler. Genom denna åtgärd är förhoppningen att den allmänna spridningen ska dämpas ytterligare.

 • Övriga åtgärder

  Vi har utökat våra städrutiner.

  Undervisning bedrivs i mindre grupper i den mån det går.

  Personal och elever har tillgång till att tvätta eller desinfektera händerna och vi påminner varandra om att göra det ofta.

   

 • Relaterade länkar