Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsprocessen

Steg i processen

1. Förstudie

 • Innehåll i stort – Dagens brister och problem, förutsättningar som ska beaktas, tänkbara lösningar.
 • Redovisning av konsekvenser – Beskrivning av lösningarnas förmodade miljöpåverkan.
 • Leder till – Beslut om att fortsätta eller avbryta processen.

2. Järnvägsutredning

 • Innehåll i stort – Kvarvarande alternativ analyseras, jämförs och utvärderas.
 • Redovisning av konsekvenser – Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
 • Leder till – Val av alternativ.

3. Regeringsprövning

 • Innehåll i stort – Regeringen prövar om projektet är tillåtet enligt Miljöbalken.
 • Leder till – Fortsatt eller avbruten process.

4. Järnvägsplan

 • Innehåll i stort – Slutlig sträckning och utformning samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.
 • Redovisning av konsekvenser – Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
 • Leder till – Fastställelse av järnvägsplanen ger Trafikverket rätt att bland annat lösa in mark.

5. Bygghandling

 • Innehåll i stort – Detaljerade ritningar och beskrivningar.
 • Leder till – Upphandling av entreprenörer och byggstart.

Vill du veta mer om processen? Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Telefonnummer
0156-521 05