Kommunfullmäktige

Här kan du läsa kallelser till aktuella och tidigare sammanträden med kommunfullmäktige. Klicka på det årtal du är intresserad av i menyn till vänster.

Kallelser med handlingar som publiceras på Trosa kommuns hemsida kan vara ofullständiga då vi inte publicerar handlingar innehållande personuppgifter i strid med personuppgiftslagen.

Vissa handlingar delas ut på sammanträdet. Om du vill ta del av dessa är du välkommen att höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se.

Skriftliga frågor och svar i kommunfullmäktige

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har möjlighet att ställa skriftlig fråga till ordförande i nämnd, styrelse eller en fullmäktigeberedning. Frågan ska inkomma skriftligen senast 6 dagar innan sammanträdet. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt. Eventuella inkomna frågor redovisas nedan under respektive sammanträde. Då ett skriftligt svar inkommit redovisas det också.

Kallelser 2019