Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens kallelser publiceras årsvis på sidorna här intill. Läs mer om Samhällsbyggnadsnämnden här.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte öppna sammanträden.

Detaljplaner och bygglov innehållande personuppgifter publiceras inte på hemsidan

Kallelser med handlingar som publiceras på Trosa kommuns hemsida innehåller inte personuppgifter i strid med GDRP, dataskyddsförordningen. Det kan innebära att handlingarna till detaljplaner, bygglov m.m. inte finns med i samhällsbyggnadsnämndens kallelser som publiceras här på hemsidan.

Om du vill ha handlingar i ett ärende som inte finns med i kallelsen som publiceras här får du gärna höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se. Kallelsens föredragningslista är komplett så där kan du se vilka ärenden som nämnden ska hantera.

Vissa handlingar delas ut på sammanträdet. Om du vill ta del av dessa är du välkommen att höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se.