Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Försäkringar

Barn och ungdomar i Trosa kommun är olycksfallsförsäkrade under den tid de är i förskolan eller skolan samt under direkt färd till och från verksamheten. Olycksfallsförsäkringen gäller både barn på kommunala och enskilt drivna enheter.

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Trosa kommun har tecknat Olycksfallsförsäkring hos Försäkringsbolaget Protector.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Anmälan av olycksfallsskada

Webbanmälan: www.protectorforsakring.se
E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00
Post: Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm