Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning är kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor för boende i Trosa kommun.

Konsumentrådgivning är kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor för boende i Trosa kommun.

Rådgivningen finns på Stadsbiblioteket Culturum i Nyköping. Du kan få råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Rådgivning ges såväl före som efter köp av varor och tjänster.

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentrådgivningen själv ska kunna gå vidare med ärendet, och samtidigt bli en starkare konsument.

Tjänsten konsumentrådgivning och konsumentinformation köper Trosa kommun in från Nyköpings kommun.