Kommunfakta

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80
Tel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 17
trosa@trosa.se

Orgnr: 212000-2957
Kontonummer och autogiro

Receptionens öppettider:
1/9-30/4 kl 8.00-17.00
1/5-31/8 kl 8.00-16.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Invånare: 13 309 (SCB, 20181231)
Tätorter:
Trosa, Vagnhärad, Västerljung
Avstånd till Stockholm:
7 mil
Vanligaste inflyttare:
0-5-år
Företagsklimat:
plats 6 i Sverige enl. Svenskt näringsliv 2018
Kommunalskatt:
21,60
Landstingsskatt:
10,83
Politiskt styre:
Alliansen
Antal helårshushåll:
5 263 (ca)
Antal sommarhushåll:
1 213 (ca)
Kommunala bolag: Trobo (Trosabygdens bostäder AB), Trofi (Trosa fibernät AB)

Trosa kommun är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Vid Tuna by i Västerljungs socken hittades på 1700-talet Sveriges största guldskatt. Den finns nu bevarad på Historiska museet i Stockholm.

Genom kommunen flyter stillsamt Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. Dagens Trosa var bara skärgård på den tiden och den dåvarande staden låg ungefär där Trosa lands kyrka ligger idag.

Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under några år Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag cirka 13 000 invånare. Under sommarhalvåret ökar befolkningen väsentligt och besöksnäringen är ett viktigt inslag.

Sedan valet 2018 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar tillsammans opposition i Trosa kommun samt Sverigedemokraterna. Läs mer om mandatfördelningen och hur Trosa kommun är organiserad.

Trosa kommun har en stadig tillväxt i en expansiv region och har ett starkt näringsliv jämte låg arbetslöshet. Närheten till Stockholm utgör tillsammans med den unika skärgårds- och kulturmiljön några av de faktorer som bidrar till att många väljer att bosätta sig här.

Till Trosa kommer varje år turister, konferensgäster och andra besökare i stora skaror. Många vill ha information om var man kan bo, äta och handla. Allt detta och lite till kan du hitta på Trosa Turistcenters hemsida.

Mer om Trosa kommun

Vad tycker invånarna i Trosa kommun? Ta del av våra medborgarundersökningar ...
Ta del av vår sammanfattande broschyr om bokslutet 2017 ... 
 
Läs om tillväxt och bevarande i Trosa kommun ...