Lokala ordningsföreskrifter

Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare regler. Reglerna handlar exempelvis om lastning av varor, flaggor och skyltar, affischering, förtäring av alkohol, camping och hundar.

Trosa kommuns lokala ordningsföreskrifter

 

 

Kontakt

Kansliet
Tel. 0156-520 00
trosa@trosa.se