Lokala ordningsföreskrifter

Kansliet
Tel. 0156-520 00
trosa@trosa.se

Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare regler. Reglerna handlar exempelvis om lastning av varor, flaggor och skyltar, affischering, förtäring av alkohol, camping och hundar.

Trosa kommuns lokala ordningsföreskrifter