Om företagande i Trosa kommun

Gunilla Persson
Näringslivssekreterare
Tel: 0156-520 11
Mobil: 070-508 20 05
Jonas Ivervall
Näringslivschef
Tel: 0156-522 17
Mobil: 070-680 22 17
jonas.ivervall@trosa.se

Trosa är en av de kommuner där flest personer i landet startar företag. Sedan snart 10 år har företagen dessutom rankat Trosa kommun bland de bästa kommunerna i Sverige att vara företagare i.

Kommunens mål är att närheten till tjänstemän och politiker skall erbjuda den enkelhet, effektivitet och service som gör att företagen kan fokusera på att driva företag. Att kommunen dessutom erbjuder ett utmärkt geografiskt läge för företagande, nära Sveriges mesta tillväxtmotor Stockholmsområdet, är en fantastisk möjlighet. Här finns närheten till storstaden med utmärkta af­färsmöjligheter och samtidigt fördelen av den lilla kommunens lokala nätverk och unika samarbeten i den egna eller närlig­gande branscher.

Kommunens näringsliv har företag som representerar så gott som alla branscher och de flesta är fåmansbolag. Endast ett företag har fler än 250 anställda, Cam­fil Svenska AB, och totalt ett 30-tal fler än 10 anställda. Såsom i många andra kommuner återfinns flest företag inom gruppen företagstjänster, fastighets- och uthyrningsverksamhet. Därefter följer handels- och byggbranschen. I Trosa kommun är dessutom hotell och restaur­ang en viktig bransch och besöksnäringen är totalt sett en av de största arbetsgivarna.