Information

Vid en större olycka eller en kris behöver du få veta vad som händer, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan också behöva komma i kontakt med dina anhöriga.

Kommunens webbplats www.trosa.se

Vid en kris eller samhällsstörning prioriterar Trosa kommun att snabbt få ut information på kommunens webbplats.  

Andra kanaler som Trosa kommun kan komma att använda

Beroende på samhällsstörning kan Trosa kommun behöva anpassa kommunikationskanaler. I dess mest primitiva former kan det vara anslag på bibliotek och allmänna anslagstavlor. Trosa kommun har även möjlighet att nå ut via radio vid en allvarlig samhällsstörning (se nedan).

Lyssna på radio

Vid en kris ska du lyssna på din lokala P4-kanal. Via radio för du aktuella lägesrapporter om vad som pågår i samhället, lokala väderprognoser, var du kan hämta vatten, vart du kan bege dig om du behöver hjälp eller om det är evakuering på gång. För att kunna höra radion även om det är strömavbrott, kan du använda något av det här:

 • En gammaldags transistorradio som går på batteri
 • En radio som kan laddas med solceller
 • En radio som går att veva igång
 • Bilradio

Om du inte kan ringa 112

Om du akut behöver ringa 112 och telefonen inte funkar, kan du bege dig till närmaste brandstation och låna en nödtelefon där. I Trosa kommun ligger brandstationen på Industrigatan i Trosa tätort.

Krisinformation.se samlar viktig information  

För att det ska vara enkelt att hitta tillförlitlig och uppdaterad information dygnet runt vid en allvarlig händelse finns det en särskild webbplats från de myndigheter som arbetar med det som har hänt: Krisinformation.se. Här finns all myndighetsinformation samlad på ett ställe, så att du själv slipper hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vad och hur du kommer i kontakt med rätt myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen. Viktig lokal information kan finnas på kommunens webbplats och Facebooksida. Ditt elbolag kan också ofta berätta om hur lång tid det beräknas ta innan strömmen är tillbaka.

Saklig information

Det är viktigt att människor litar på den information som vi myndigheter förmedlar. Det betyder att informationen måste vara korrekt och begriplig så att den inte skapar förvirring och misstro hos människor. Vikten av snabb och pålitlig information vid olyckor och kriser uppmärksammas allt mer. Idag arbetar ansvariga myndigheter aktivt för att bli bra på att informera allmänheten vid svåra händelser.

Ring informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, en stor trafikolycka eller en översvämning. All information som lämnas på 113 13 är verifierad, det vill säga avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Ring 113 13 när:

 • du vill få information om en pågående kris i samhället
 • du själv vill lämna information om sådana större händelser i samhället.

Kommunikation utan el

Alla kommuner har en skyldighet att kunna informera alla som bor, verkar eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse, och ska snabbt kunna lägga ut information på kommunens webbplats. Men vid ett elavbrott blir arbetet svårare. Kommunen kan då använda sig av allt från flygblad till torgmöten och personliga informatörer för att nå ut med viktig information.

Skriv ner viktiga nummer på papper

Om din mobil inte fungerar kommer du inte heller åt dina kontakter där. Kan du numret till anhöriga, skolan, kommunen och elleverantören? Din fasta telefon, eller någon annans telefon kanske fortfarande fungerar. Ha dina viktigaste telefonnummer uppskrivna på en papperslapp och lägg den i krislådan. Lådan ska stå så att alla vet var den är.

Kommunens trygghetspunkter vid kris

På en del ställen öppnas det speciella trygghetspunkter om det blir en kris. Det kan vara i en skola, en gymnastiksal, ett församlingshem eller i en kyrka. Där kan man få information, värme, dricksvatten och mat. Man kan också sova över och låna eluttag. På trygghetspunkterna jobbar frivilliga och kommunens eller kyrkans personal. 

Ladda elprylarna i förväg

Om du hör talas om att det ska bli oväder – passa på att i förväg ladda allt som går. En powerbank eller annat slags extrabatteri till mobilen kan vara bra att ha.

Hjälp varandra!

Håll kontakt med grannar och anhöriga på de sätt du kan, och hör efter om de behöver hjälp.

Checklista

Kommunikation

Några bra saker att ha när man inte kan kommunicera eller ta del av media på vanligt sätt. Sveriges Radio P4 är beredskapkanal. Alltså SR Värmland, SR Göteborg etc.

 • Gammaldags transistorradio som går på batteri...
 • ... eller en radio som kan laddas med solceller...
 • ... eller en radio som går att veva igång
 • Bilradio
 • Kommunikationsradio/walkie talkie som kan användas mellan byggnader eller familjemedlemmar
 • Papperslista med telefonnummer till anhöriga, kommunen, elbolag etc
 • Extrabatteri/ power bank till mobiltelefon
 • Fast telefon kan vara bra att ha kvar om det är möjligt