SMS-tjänst

Vid driftstörningar och viktiga meddelande till allmänheten

Trosa kommun använder sig av ett sms-baserat informationssystem. Systemet skickar ett SMS-meddelande till abonnenter vid till exempel vattenläckor, problem med dricksvattenförsörjningen, omfattande snöfall med begränsad framkomlighet eller större omledning av trafik.

Systemet är ett komplement till de traditionella informationskanalerna, som kommunens hemsida och meddelande till allmänheten i Sveriges Radio. Systemet skickar ut meddelande till alla i problemområdet, som har ett mobilabonnemang kopplat till sin fasta adress. De abonnenter i det drabbade området som inte har mobil får istället ett röstmeddelande via sin fasta telefon.

Kommer du att varnas?

Sms-tjänsten används till att informera invånare om kritiska händelser. För att försäkra oss om att de flesta blir varnade så använder sig leverantören av olika register med personer och företag från olika källor. Tyvärr kan det ändå hända att det saknas information om dig eller ditt företag. Här kan du kontrollera vilken information som är registrerad på dig eller ditt företag.

Våra register används endast av våra varningstjänster och inte i kommersiellt syfte.