VMA

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

I Trosa kommun har vi ingen stationär "Hesa Fredrik". Förstärkta antenner för bättre radiomottagning samt en kommunal sms-tjänst är en del av de kompletterande varningssystemen. Staten ansvarar för utbyggnaden av VMA. Läs mer om VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.