Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheten i Trosa kommun ansvarar för kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård samt bidrag och annat stöd till föreningsliv, kulturliv och studieförbund.

Vi arbetar för att alla i Trosa kommun ska ha tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamheter, oavsett om du är bosatt här eller besöker vår vackra bygd tillfälligt.

Vi eftersträvar också ett nära samarbete med föreningar, studieförbund och andra aktörer som verkar för kultur, idrott och friluftsliv, både lokalt och regionalt, och följer region Sörmlands kulturplan.

Fritid

Här hittar du information om badplatser, fiske, båtplatser, motionsspår, gästhamn, camping, m.m.

Kultur

Här hittar du information om offentlig konst, kulturarv, Delblancpriset, m.m.

Föreningsportalen

Här hittar du information om att starta och driva en förening, bidrag, offentliga lokaler, m.m.

Kontakt

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se