Dialog inför upphandling av Trosa havsbad & camping

upphandlingsdialog-havsbadet-camping.jpg

Trosa havsbad & camping är en central del av Trosa kommuns besöksnäring med sin tillgänglighet och placering i den kustnära skärgården. Nuvarande entreprenör kommer att avveckla sitt engagemang efter sommaren 2021 och en ny entreprenör upphandlas under året.

För att vi som upphandlande part ska få ett så brett och korrekt underlag som möjligt inför upphandlingen, vill vi höra hur du som potentiell intressent tänker. Vi bjuder därför in intresserade företagare för att höra om era idéer, förväntningar och behov vid en kommande upphandling, och givetvis även svara på alla tänkbara frågor som ni kan ha kring förutsättningarna.

Upphandlingen kommer att vara i formen tjänstekoncession vilket innebär att vi har en del grundkrav, men framförallt att vi är intresserade av att de idéer och förslag på utveckling av verksamheten som ni har. Ni kommer att ges tillfälle att presentera ett förslag för oss samt berätta om ert företag och era erfarenheter.

Den dialog som vi nu bjuder in till förbinder inte dig på något sätt utan det är en förutsättningslös träff inför den kommande upphandlingen.

Läs mer om hur dialogen är upplagd samt anmäl dig!

Inbjudan riktas specifikt till presumtiva anbudsgivare i kommande upphandling.