Cykla

Sörmländska cykelleder

Näckrosleden

Trosa kommuns cykelvägar

"Att förbättra gång- och cykeltrafik mellan olika målpunkter är ett uttalat mål i översiktsplanen. Detta är betydelsefullt i synnerhet för barn och ungdomar då dessa grupper ofta rör sig mellan hemmet, till och från kompisar och fritidsaktiviteter m.m. Det ska vara enkelt och tryggt för alla att röra sig fritt mellan tätorternas olika delar och till och från grönområden."

"Att skapa förutsättningar för det lokala resandet via cykel och till fots är avgörande för att minska biltrafikens negativa miljöpåverkan och förbättra tillgängligheten för personer utan bil. Det bidrar också till en gatumiljö där fler kan känna sig trygga mot brott och där naturliga stråk och mötesplatser uppstår, som kan fungera både dag- och kvällstid. "

- Ur Översiktsplan för Trosa kommun

Vart vill du cykla?

Trosa-Vagnhärads station

Trosa-Västerljung

Trosa-Krymla

Trosa-Häradsvallen

Vagnhärads torg-Häradsvallen

Vagnhärads station-Häradsvallen

Västerljung-Sillebadet

Västerljung-Trosa

(Kartorna öppnas i ett nytt fönster)

Saknar du någon sträcka? Tipsa oss!

Mountainbike

Vitalisskogen
I centralt belägna Vitalisskogen i Trosa finns tre slingor av varierande svårighetsgrad.
Blå slinga
Gul slinga
Orange slinga

Häradsvallen
Banorna ligger i anslutning till Trosabygdens Orienteringsklubbs klubbstuga, Häradsvallen i Vagnhärad. Slingorna är relativt kuperade och växlar mellan singeltrack och partier med goda omkörningsmöjligheter. Det korta varvet mäter ca 1,6 km och används för P/F 10-12 och P/F 13-14. Det långa varvet mäter ca 2,3 km och används för P/F 15-16 samt H/D Sport.