Fiske

I Trosa kommun finns fina möjligheter till reglerat fritidsfiske i skärgården, Trosaån och insjöarna.

För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde. Syftet är att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

Ett verktyg som ska göra det lättare att hitta information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Det är länsstyrelserna som har tagit fram det webbaserade verktyget tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

I korthet

I havet

Längs med hela kusten får du på både allmänt eller enskilt vatten fiska fritt med handredskap i form av metspö, kastspö, pirk eller liknande. Dock gäller fredning av fisk 15 september t.o.m. 15 juni i Tureholmsviken.

I insjöar

För fiske i sjöarna Sillen, Kvarnsjön, Långsjön och Gisesjön måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. Detsamma gäller för fiske i de flesta andra sjöar, men det är inte alltid helt lätt att ta reda på vem som äger fiskerätten. Inom Nynäs Naturreservat håller nu fiskereglerna på att ses över, för aktuell information kontakta Nynäs slott

I Trosaån

På sträckan mellan kvarnplatsen i Vagnhärad till sjön Sillen måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. Stäckan mellan kvarnplatsen i Trosa och åns mynning förvaltas av Trosaåns fiskevårdsområdesförening och här kan du fiska med fiskekort, dock är vissa platser undantagna, se aktuella fiskeregler vid inköp av fiskekort. 

Fiskekort

Fiskekort köps digitalt via ifiske.se

Fiskekorten administreras av Trosa Amatörfiskeklubb. Du kan läsa mer om fiske i Trosa kommun på Trosa Amatörfiskeklubbs webbplats.