Fiske

I Trosa kommun finns fina möjligheter till reglerat fritidsfiske i skärgården, Trosaån och insjöarna.

För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde. Syftet är att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

Ett verktyg som ska göra det lättare att hitta information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Det är länsstyrelserna som har tagit fram det webbaserade verktyget tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

I korthet

I havet

Längs med hela kusten får du på både allmänt eller enskilt vatten fiska fritt med handredskap i form av metspö, kastspö, pirk eller liknande.

I insjöar

För fiske i sjöarna Sillen, Kvarnsjön, Långsjön och Gisesjön måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska.

I Trosaån

På sträckan mellan kvarnplatsen i Vagnhärad till sjön Sillen måste du också erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. På sträckan mellan kvarnplatsen och åns mynning kan du fiska med fiskekort. Den förvaltas av Trosaåns fiskevårdsområde.

Fiskekort

Fiskekort kan du köpa direkt hos Team Sportia, Trosa bokhandel, OKQ8 och Preem. Du kan läsa mer om fiske i Trosa kommun på Trosa Amatörfiskeklubbs webbplats.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se