Fiske

Marianne Haage
(Elin van Dooren föräldraledig)
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
marianne.haage@trosa.se

I Trosa kommun finns fina möjligheter till reglerat fritidsfiske i skärgården, Trosaån och insjöarna.

För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde. Syftet är att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

Karta över fiskevårdsområdet och information om fiskeregler

I korthet

I havet

Längs med hela kusten får du på både allmänt eller enskilt vatten fiska fritt med handredskap i form av metspö, kastspö, pirk eller liknande.

I insjöar

För fiske i sjöarna Sillen, Kvarnsjön, Långsjön och Gisesjön måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska.

I Trosaån

På sträckan mellan kvarnplatsen i Vagnhärad till sjön Sillen måste du också erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. På sträckan mellan kvarnplatsen och åns mynning kan du fiska med fiskekort. Den förvaltas av Trosaåns fiskevårdsområde.

Mer information

Fiskekort kan du köpa direkt hos Team Sportia, Trosa bokhandel, OKQ8 och Preem. Du kan läsa mer om fiske i Trosa kommun på Trosa Amatörfiskeklubbs webbplats.