Båtplats

Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron samt på ABC-bryggorna. Till plats vid Gästhamnen, Baltic, Fiskebryggan och Jungfrutomten är det dock kö.

Uthyrningsregler för kommunala båtplatser (pdf, 221 kb, öppnas i nytt fönster)

Ansök om kommunal båtplats

För att ansöka om kommunal båtplats, kontakta Trosa kommuns bokning, tel: 0156-520 00 eller bokning@trosa.se

Båtbottentvätt

Denna miljövänliga tvättmetod är en del av kommunens arbete med hållbar utveckling. En ny tvätt upphandlades 2019 och kommer att driftas av Trosa gästhamn. Läs mer om hur du bokar, priser samt vilken kapacitet som finns på Trosa gästhamns webbplats.

Alla som hyr kommunal båtplats får en gratis tvätt per säsong.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Båtar har möjlighet att tömma latrin i sugtömningsstationen som är placerad i Trosa gästhamn. Läs mer restriktioner och var du kan tömma din latrin. 

Sjösättningsramp

Ramp för mindre båtar finns vid ABC-bryggorna samt Östra hamnplan.

Specifikationer för ABC-bryggornas ramp

Max belastning: 3 ton
Rampens längd: 12 m
Medelvattendjup mellan stolparna: 1,80 m

Parkering

Alla hyresgäster till kommunala båtbryggor får ett parkeringstillstånd per båtplats, som hämtas ut i kommunhusets reception på Västra Långgatan 4 i Trosa. Parkeringstillståndet ger innehavaren rätt att parkera kostnadsfritt på parkeringsplatserna vid ABC-bryggorna och längs med Askögatan. Båttrailers ska inte parkeras på gatan, gräset eller annan offentlig parkeringsplats, utan kan parkeras på Granuddens båtklubbs parkering.

Privata båtklubbar

Kolbryggans båtklubb 

Kolbryggans båtklubb har just nu ett fåtal platser lediga för båtägare som behöver vinter- och sommarplats.

Granuddens båtklubb

Sörmlandskustens båtförbund

Tureholmsvikens Båtsällskap

Sällskapet har platser för både små och stora motor- och segelbåtar, och klubben drivs som en förening av medlemmarna.

Kontakt

Kommunal båtplats
Tel: 0156-520 00