Lokaler och anläggningar

I Trosa kommun finns ett flertal lokaler och anläggningar att nyttja. Oavsett om det handlar om idrott, motion, kurs, möte eller kanske fest – nedan hittar du med största sannolikhet ett lämpligt alternativ. En del av dem är kommunala, medan andra ägs och drivs av föreningar och privata intressen.

Allmänna hyresregler för Trosa kommuns offentliga lokaler

Uthyrningsregler för sporthallar

Aktuella hyrestaxor

Mötes- och samlingslokaler

Läs mer om Trosa kvarn och Skärborgarnas hus

Trosa kvarn
Trosa kvarn ligger omgiven av lummig grönska och forsande vatten. De ljusa och rymliga lokalerna lämpar sig lika bra för fest och musikuppträdande som för föreläsningar och utställningar.
Boka

Skärborgarnas hus
Skärborgarnas hus är en lokal som lämpar sig för stora möten eller tillställningar. Förutom den stora A-salen så finns B-salen samt tillgång till två mindre grupprum. A-salen kan rymma upp till 450 personer (stående) eller 130 personer (sittande). B-salen rymmer 30 personer (sittande). Det finns scen, projektor och bioljudsanläggning (hyrs separat).
Boka

Hedebyskolans mat- och samlingssal
I Hedebyskolan i Vagnhärad  ligger vår nyaste samlingslokal. Lokalen rymmer totalt 250 personer och kan användas för såväl sammanträden och seminarier som för konserter och andra scenframträdanden. Läs mer om Hedebyskolans samlingslokal.
Boka

Tomtaklintskolans aula

En attraktiv och rymlig lokal som lämpar sig bra för teater, film, konserter och föreläsningar. Biosittning för 180 personer är möjlig. Aulans scen är c:a 60 kvadratmeter stor. Lokalen är utrustad med enklare ljud-och ljussystem samt en projektor. Två loger och och dusch/toalett finns även att tillgå.
Boka

Idrotts- och fritidsanläggningar

De anläggningar som drivs i kommunal regi kan du boka genom direktlänken nedanför respektive anläggning. För att boka eller få mer information om de privata anläggningarna, besök deras respektive hemsidor.

Golfbanor
I Trosa finns två golfklubbar – Trosa golfklubb och Åda Golf & Country Club. Besök gärna klubbarnas egna hemsidor för mer information.

Idrottshallar
De kommunala idrottshallarna ligger i anslutning till våra skolor. Uthyrning sker efter en fastställd prioritetsordning. Den aktuella hyran varierar beroende på hyrestagare samt storlek på lokal. Störst är Hedebyhallen med 300 sittplatser.
Boka

Idrottsplatser
Kommunen har i dagsläget fyra idrottsplatser. Till dessa kommer fyra så kallade QLAN-anläggningar, näridrottsplatser för spontana aktiviteter. Läs mer om våra idrottsplatser.
Boka

Isbanor
Beroende på väderlek finns det naturisbanor (ej konstfryst) på följande ställen i kommunen: Hedeby-, Kyrk-, Vitalis- och Skärlagsskolan.

Motionsspår
Besök gärna våra motionsspår. De är tre till antalet, ett i varje tätort: Trosa – Vitalisskolan (längd 2400 m, elbelysning), Vagnhärad – Häradsvallen (längd 1950 m, elbelysning) och Västerljung – Norrbyvallen (1300 m).

Safiren (bad- och motionshus)
Läs mer om Safiren  

Ridanläggning
I Trosa kommun finns en ridklubb, där du kan lära dig rida eller utveckla dina tidigare kunskaper. Trosa Ridsällskap har sitt säte vid Tureholms slott.

Skidbacke
Trosas skidbacke är belägen intill motionsspåret vid Nyängsvägen. Här kan du, när säsongen tillåter, åka skidor, snowboard eller pulka. Backen drivs av Trosa Alpina Klubb, som du når på tel. 0156-138 40. Du kan även besöka deras Facebooksida.

Skidspår
När vädret tillåter prepareras det för skidåkning i anslutning till Häradsvallen. Läs mer om våra skidspår.

Tennishall
Läs mer om tennisverksamheten i kommunen på Trosa-Vagnhärads Tennisklubbs hemsida.

Skollokaler

Dessa lokaliteter lämpar sig väl för exempelvis kursverksamhet, möten etc. Lokalerna är tillgängliga för uthyrning under kvällstid och helger. Följande skolor går bra att hyra in sig i: Hedebyskolan (Vagnhärad), Kyrkskolan (Västerljung) samt Skärlagsskolan, Tomtaklintskolan och Vitalisskolan (Trosa).
Boka

Boka

Gå in på Boka lokal. Du kan också kontakta kommunens serviceenhet på tel. 0156-523 19 eller bokning@trosa.se.