Skatepark

Skatepark i Trosa kom till som ett vallöfte inför 2014 där utformning och placering togs fram tillsammans med fritidsgårdarnas ungdomsgrupp. Idag är skateparken en populär och omtyckt plats av både skatare, rollerblade-åkare och kickbike-åkare.

Tillsammans med ungdomsgruppen undersöktes behov och intresse hos kommunens unga, lämplig plats och moduler valdes ut. Arbetet skedde i tät dialog med Lena Isoz (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Skateparken byggdes upp i anslutning till pendlarparkeringen vid Trosaporten. En del av parkeringen och återvinningsstationen togs i anspråk, men främst togs outnyttjad mark intill i anspråk.

Storlek/yta: ca 900 m2
Utrusning: Två stycken quarter pipes (höjd 290 cm) och två olika funbox i olika utformning, samt stor asfalterad skateyta.
Service: Nej
Omklädningsrum: Nej
Tillgänglighet: 24 timmar/dygn, belysningen lyser samtidigt som gatubelysningen
Parkering: Ja

Klicka här för att hitta till Trosa skatepark.