Delblancpriset

Delblancsällskapet och Trosa kommun instiftade 2011 Delblancpriset.

Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor.

Initialt skulle priset delas ut var fjärde år men från och med 2015 delas det ut vartannat år i anslutning till Sven Delblancs födelsedag 26 maj. Priset utgörs av 40 000 kr samt en bronsminiatyr av konstverket "Flotten" av Jim Axén. Läs mer om "Flotten" och kopplingen till Sven Delblanc.

Pristagare

2021 Steve Sem-Sandberg
"Steve Sem-Sandberg tilldelas Delblancpriset 2021 för sitt stora, internationellt inriktade författarskap, formulerat på ett språk som aldrig viker från vare sig det exakta eller det poetiska. Hos Sem-Sandberg är våra gemensamma europeiska trauman, som format den värld vi idag lever i, ständigt närvarande. I skönlitteratur, essäer och litteraturkritik utforskar Steve Sem-Sandberg människan i hennes mörker och hennes sökande efter klarhet."

2019 Lena Einhorn
”Delblancpriset 2019 tilldelas Lena Einhorn som via skilda konstnärliga uttrycksformer, i fiktion och fakta, med humanistisk lidelse levandegör kända och okända människoöden som aktualiserar skarpa frågor om livsval, engagemang och förmågan att stå det onda emot.”

2017 Ola Larsmo
”Ola Larsmo tilldelas Delblancpriset för sitt rika författarskap i vilket han gärna uppsöker bortglömda men avgörande historiska brytpunkter och därmed hjälper oss att förstå vår egen tid. Som ansvarstagande intellektuell, och i Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt humanismens talan i kamp mot nutidens oroande tendenser.”

2015 Niklas Rådström
”Delblancpriset 2015 tilldelas Niklas Rådström som med språkligt mästerskap och i Sven Delblancs humanistiska anda ger oss oförglömliga berättelser om människoöden i skilda tider. Genom att vara verksam i många genrer och genom att förena stor lärdom med mild humor når författaren en bred publik. Tack vare sina djupa insikter i den klassiska litteraturen och i mytens språk skapar Niklas Rådström litteratur som berör läsarna. Detta blir särskilt uppenbart i Boken från 2013 där han inte bara öppnar Bibelns berättelser mot nya tolkningar utan också undersöker själva skapandets vånda och lycka.”

2011 Sigrid Combüchen

"För ett författarskap som med ojämförlig stilistisk precision väver samman den historiska tidens utmätta gång med den litterära fantasins tidsuppfattning och som med allvarsam leklust varierar fabulerandets glädje med konkretionens sanningskrav."

Sven Delblanc i Trosa kommun

Delblancsällskapet vårdar minnet av Sven Delblanc och hans mångfacetterade texter och idévärld. I samarbete med Trosa kommun togs ett urval citat fram till Vagnhärads stations 100-årsfirande som leder den dagliga resenären från parkering till perrong:

”Ty kärleken är det fjun av Guds vinge, som i vågskålen uppväger allt livets bly.”

”Arbete och kärlek är de två stora grenarna på livets träd.”

”Lindra livet, trösta döden, tala sanning om vårt elände, detta är skaldens uppdrag.”

”För den som träffat ett val är världen full av levande ord.”

”Krampen löste sig till slut, så han kunde gråta över sitt elände.”

”Människan åt av ett förbjudet träd och dignar sedan dess under frihetens börda.”

”Ja, för de saktmodiga svenskarna innebär tågresan vådlighet och besvär, och värst utsatta är vi sörmlänningar, som av ålder räknats som den frommaste av alla kungarikets stammar. Dagar i förväg gruvar vi oss för att tåget ska gå ifrån oss och lämna oss handfallna på perrongen. Med tre timmar tillgodo sitter vi hjärtängsliga i väntesalen och finner anledning att en gång i kvarten vända oss till stinsen med frågor för att avspisas med snäsiga svar. Och när vi väl kommit ombord och ödmjukt sänkt våra bakdelar på tredjeklassens bänkar av fernissad björk eller tigerstrimmig plysch, då gör sig genast de kroppsliga behoven kännbara. Även om vi setat på prevetet natten igenom, så grips vi ändå av övermäktiga behov att tömma blåsan, och gå till stols. Och inte kommer vi in på tågklossetten, för där har Svensson och Stora Småland låst sig inne med en halvliter Renat. Finkläderna trycker och klämmer, kragknappern pressar mot adamsäpplet och finklänningen stramar i armhålorna. Och vi svettas så som bara sörmlänningar kan svettas på tåg.”

– Sven Delblanc, Åminne, 1970

Kontakt