Lena Einhorn vinnare av Delblancpriset 2019


Fotograf: Agneta Åkesson

Motivering:
”Delblancpriset 2019 tilldelas Lena Einhorn som via skilda konstnärliga uttrycksformer, i fiktion och fakta, med humanistisk lidelse levandegör kända och okända människoöden som aktualiserar skarpa frågor om livsval, engagemang och förmågan att stå det onda emot.”

Lena Einhorn, född 1954, är en svensk författare och regissör med en bakgrund som läkare. 2005 belönades Lena Einhorn med Augustpriset för fackboken Ninas resa – En överlevnadsberättelse. Filmatiseringen av boken belönades samma år med två guldbaggar. Ninas resa baserades på Einhorns egen mor och historiska romaner är en röd tråd genom författarskapet – ofta med en utmanande vinkel som väcker tankar och känslor. 2018 utkom Lena Einhorn med den historiska romanen Geniet från Breslau.

Delblancsällskapet, Trosa kommun och Sörmlands Nyheter instiftade Delblancpriset 2011. Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor. Prisjury består av Sara Gordan, författare och översättare, Magnus Halldin, författare och litteraturhandläggare vid Svenska Akademien, Leif Risberg, lektor och styrelsemedlem i Delblancsällskapet samt Lill Dahlberg från Delblancsällskapet. Priset delas ut 25 maj vid Trosa lands kyrka, Vagnhärad.

Mer om Delblancpriset