Ola Larsmo vinnare av Delblancpriset 2017

Motivering:
”Ola Larsmo tilldelas Delblancpriset för sitt rika författarskap i vilket han gärna uppsöker bortglömda men avgörande historiska brytpunkter och därmed hjälper oss att förstå vår egen tid. Som ansvarstagande intellektuell, och i Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt humanismens talan i kamp mot nutidens oroande tendenser.”

Ola Larsmo, född 1957, är en svensk författare och litteraturkritiker med en omfattande och bred produktion som sträcker sig från 1980-talet och fram till idag. Han debuterade 1983 med romanen Vindmakaren och har sedan dess utkommit med ett 20-tal romaner, essäsamlingar och inte minst dokumentära romaner som den under 2016 uppmärksammade Swede Hollow. Ola Larsmo är en aktiv frilansskribent, bland annat i Dagens nyheter, samt ordförande i Svenska PEN sedan 2009.

Delblancsällskapet, Trosa kommun och Sörmlands Nyheter instiftade Delblancpriset 2011. Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor. Prisjury består av Sara Gordan, författare och översättare, Magnus Halldin, författare och litteraturhandläggare vid Svenska Akademien, samt Leif Risberg, lektor och styrelsemedlem i Delblancsällskapet.

Priset delas ut 20 maj vid Trosa lands kyrka, Vagnhärad.

Läs mer om Delblancpriset