Det historiska Trosa

Trosa har en lång och slingrande historia. Arkeologiska fynd visar att det har bott människor i trakten sedan stenåldern. Under årtusendena har landskapet förändrats, tack vare såväl människans brukning av jorden som klimatförändringar och landhöjningar.

Samhället har följt efter kustlinjen, i takt med att landet stigit ur havet och strandkanten förskjutits. Orten Trosa har legat på samma ställe sedan 1600-talets början, och 1610 fick den nya staden sina stadsprivilegier av kung Karl IX.

Fisket var under mycket lång tid Trosas främsta näringsgren, och staden hade även under medeltiden stor betydelse som handelsplats. Under 1800-talet ersattes fiskeverksamheten gradvis av turistnäring, vilket än i dag präglar kommunens profil.