Kyrkor

"Anno 1719 d. [lacun] juli blev Trosa stad av landsens grymme fiende ryssen första alldeles utplundrat och skövlat och straxt därpå hela staden tänd uti eld och brand, så alle stadsens hus blevo jämmerligen i aska lagde, undantagne kyrkan och klockestapelen, som allenast blevo oskadde, och en gammal väderkvarn."

- Underliga händelser i församlingen -

Kyrkorna i Trosa kommun har alltid varit naturliga samlingsplatser för invånarna, inte minst efter de fruktansvärda rysshärjningarna under 1700-talet, då hela staden utom Trosa stads kyrka blev lagd i ruiner. Läs mer om kyrkorna i Trosa, Vagnhärad och Västerljung genom att klicka på respektive rubrik på kartan.