Rysshärjningarna

Under åren 1700–1721 rasade det s.k. Stora nordiska kriget, där Sverige i allians med Holstein-Gottorp och Osmanska riket slogs mot Polen, Ryssland och Danmark-Norge. Under de sista krigsåren härjade ryssarna flitigt längs med östersjökusten från Norrland ner till Norrköping.

Den 23 juli 1719 brändes Trosa, innan de ryska styrkorna fortsatte ner till Nyköping och till slut nådde Norrköping. Det enda som skonades var Trosa stads kyrka och klockstapeln.

"Anno 1719 d. [lacun] juli blev Trosa stad av landsens grymme fiende ryssen första alldeles utplundrat och skövlat och straxt därpå hela staden tänd uti eld och brand, så alle stadsens hus blevo jämmerligen i aska lagde, undantagne kyrkan och klockestapelen, som allenast blevo oskadde, och en gammal väderkvarn."

- Underliga händelser i församlingen -