Trosa gamla stad

Trosas historia går tillbaka till forntiden. Det är allmänt vedertaget att Trosa har varit en stad sedan 1300-talet, och från början låg i närheten av Trosa lands kyrka. På den tiden gick åmynningen mycket högre upp än idag. Efter landhöjningarna sjönk vattenlinjen, och staden flyttade efter, tills den hamnade där den ligger idag.

Huvudnäringen i det forntida Trosa antas ha varit fiske, vilket var fallet ända fram till 1900-talet. Tack vare sitt strategiska läge har Trosa också haft viss betydelse som handelsplats.