Trostorp

Hembygdsgården

Hembygdsgården Trostorp ägs av Vagnhärads hembygdsförening sedan 1941. Gården består av åtta byggnader, varav två är särskilt historiskt intressanta: Trostorpsstugan och Åbrostugan.

Trostorpsstugan är ett gammalt arrendetorp från 1700-talet, med tillbyggnad från 1800-talet. Åbrostugan härstammar ursprungligen från Åbro utanför Vagnhärad, och flyttades till Trostorp på 1940-talet. Stugan, som är byggd 1758, är en s.k. parstuga, och invändigt praktfullt bemålad.

Vagnhärads hembygdsförening

Sommartid är Trostorp ett mycket populärt utflyktsmål. Här finns café och hantverksförsäljning, och här förekommer även traditionellt Valborgs-, midsommar- och nationaldagsfirande.

Fornlämningar

Området runt Trostorp är rikt på fornlämningar, som gravfält, runstenar, och den gamla medeltidsstaden. Här finns också ett gammalt vadställe, där det under forntiden sannolikt har funnits en bro eller brygga. Det medeltida Trosa var strategiskt beläget i anslutning till Östersjön och Mälaren, och hade stor ekonomisk betydelse. När landet steg flyttades samhället gradvis neråt, tills det under 1600-talet kom att hamna där det ligger idag. På Trostorp finns även en kopia av en mycket speciell sorts fornlämning att beskåda: ett vackert ornerat stenklot från äldre järnåldern. Originalet finns på Historiska muséet i Stockholm.