Konsthallen S:ta Anna

Öppettider under utställningsperioden
Ons–sön, sön kl. 12–16
Vernissage lördag kl. 15–17 med invigning kl. 16:00

Kontakt:
Jim Axén, tel. 0156-100 09
j.axen@telia.com

Hitta hit

Kommunikationer:
Buss 550, 551, 802 och 805 från Vagnhärads station,
hållplats Trosa lands kyrka.
www.sormlandstrafiken.se

Sedan 2012 har Trosa kommun en konsthall i det gamla 1400-talskapellet intill Trosa lands kyrka. Konsthallen S:ta Anna startade som ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan, Trosa kommun och Trosabygdens konstförening och har sedan dess ombildats till föreningen Konsthallen S:ta Anna. Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Utställningar 2018

Eva Zettervall, 14 juli–5 augusti 2018

Rune Rydelius, 11 augusti–2 september 2018

Övriga dokument

Bli medlem

Måldokument

Stadgar

Svenska kyrkan, Trosa församling

Tidigare utställningar

Petter Zennström st anna utst