Kommande utställningar

2017

Solfrid Olette Mortensen 8 juli–6 augusti 2017
Solfrid Olette Mortensen bor och arbetar nära havet i en by söder om Oslo. Hon har en gedigen bakgrund från Bergen och Köpenhamn med inriktning mot textil. Ett stipendium tog henne till New York och hon utför numera installationer runtom i Europa. Vi ser med spänning fram mot vad hon kan åstadkomma i vår lokal som lämpar sig så väl för denna konstform: att låta idé och rum mötas i en platsspecifik installation. Här kommer hon att samarbeta med den schweiziske arkitekten Urs R. Trinkler samt den svenske tonsättaren Victor Lisinski som till invigningen kommer att framföra en egen komposition.

Mer om utställningen TRANSIT

Se även www.solfridolette.no

Uta Jacobs 11 augusti–3 september 2017


I trädgårdslandet, skulptur av Uta Jacobs

Uta Jacobs är skulptör, utbildad i Stockholm och verksam i Flens kommun. Hennes form- och materialkänsla har där tillfört det offentliga rummet stora kvaliteter. Nu får vi glädjen att visa hennes naturnära klassiska skulpturer i vår vackra lokal.

Se även www.utajacobs.se

Övriga bilder