Uta Jacobs

Uta Jacobs är skulptör, utbildad på Konstakademien i Stockholm och verksam i Flen. Under åren har hon utfört ett antal skulpturgrupper i granit i olika offentliga rum, bl.a. i Flen, där hennes form- och materialkänsla tillfört stora kvaliteter i gaturummet. På Nyköpings Nya kyrkogård finns hennes skulptur "Människoport" i minneslunden. Den är gjuten i brons. Nu får vi glädjen att visa hennes naturnära klassiska skulptur i vår vackra lokal.

I samband med invigningen den 12 augusti uppträder musikerna Tuomo Haapala och Marie Selander.

Se även www.utajacobs.se


I trädgårdslandet


Helig vrede