Kultur- och idrottspriset

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Nomineringsomgången till Kultur- och idrottspriset 2018 stängde den 30 september.

Trosa kommuns kultur- respektive idrottspris delas ut en gång om året sedan 2008. Kandidater nomineras av Trosa kommuns medborgare och genom åren har en färgrik skala av organisationer och personer som bidragit till kommunens idrottsliga och kulturella utveckling tilldelats priset.

I år är det 10 år sedan priserna började delas ut, vilket Trosa kommun väljer att högtidlighålla lite extra. Årets pristagare kommer att tillkännages under en ceremoni i Skärborgarnas hus den 17 oktober. Mer information om detta evenemang kommer under sensommaren.

Idrottspriset delas ut till en eller flera personer under 20 år som utfört goda prestationer i nationella eller internationella sammanhang. Kulturpriset delas ut till en person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

Kultur- och idrottspriset delas ut varje år av Trosa kommun. Prissumman utgörs av 3 000 kr. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och föreningschefen. Kultur- och idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person.

Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser

Läs mer om tidigare års pristagare