Kultur- och idrottspriset

Trosa kommuns kultur- respektive idrottspris delas ut en gång om året sedan 2008. Kandidater nomineras av Trosa kommuns medborgare och genom åren har en färgrik skala av organisationer och personer som bidragit till kommunens idrottsliga och kulturella utveckling tilldelats priset.

Idrottspriset delas ut till en eller flera personer under 25 år som utfört goda prestationer i idrottssammanhang. Kulturpriset delas ut till en person som har berikat Trosa kommuns kulturliv. Nytt för år 2020 är priset till Årets lag/ledare som går till den/dem som profilerat sig på ett särskilt sätt inom sin sport (men ej nödvändigtvis idrottsprestation).

Nomineringen är stängd. Ta del av den inspelade prisutdelningen av 2020 års priser som ägde rum den 30 mars 2021.

Priserna delas ut varje år av Trosa kommun. Prissumman utgörs av 3 000 kr. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och föreningschefen. Priserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person.

Kontakt

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se