Kultur- och idrottspriset

2018 års Idrottspris tilldelades Josefin Kjellström, med följande motivering:

Josefin har varit aktiv inom ridsporten i många år. Det senaste året har hon utfört en mycket stark prestation inom grenen dressyr, och tagit sig från LC- till LA-nivå, med ett flertal medaljer och segrar på vägen.

2018 års Kulturpris tilldelades Anita Gustafsson, med följande motivering:

Anita är en äkta Vagnhäradsprofil, som arbetar hårt för att främja alla kommuninvånares kunskap om och stolthet över sin hembygds historia. Genom sitt arbete som ordförande i Vagnhärads hembygdsförening bidrar hon till att utveckla föreningens verksamhet och stärka dess position i kulturlivet.

Kultur- och Idrottspriserna delades ut av Lena Isoz (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i Skärborgarnas hus den 17 oktober 2018.

Trosa kommuns kultur- respektive idrottspris delas ut en gång om året sedan 2008. Kandidater nomineras av Trosa kommuns medborgare och genom åren har en färgrik skala av organisationer och personer som bidragit till kommunens idrottsliga och kulturella utveckling tilldelats priset.

Idrottspriset delas ut till en eller flera personer under 20 år som utfört goda prestationer i nationella eller internationella sammanhang. Kulturpriset delas ut till en person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

Kultur- och idrottspriset delas ut varje år av Trosa kommun. Prissumman utgörs av 3 000 kr. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och föreningschefen. Kultur- och idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person.

Kontakt

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se