Kultur- och idrottspriset

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Josephine Betschart och Jacob Wiberg är Trosa kommuns kultur- och idrottspristagare 2017

Trosa kommuns kultur- respektive idrottspris delas ut en gång om året sedan 2008. Kandidater nomineras av Trosa kommuns medborgare och genom åren har en färgrik skala av organisationer och personer som bidragit till kommunens idrottsliga och kulturella utveckling tilldelats priset.

Idrottspriset delas ut till en eller flera personer under 20 år som utfört goda prestationer i nationella eller internationella sammanhang. Kulturpriset delas ut till en person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

Kultur- och idrottspriset delas ut varje år av Trosa kommun. Prissumman utgörs av 3 000 kr. Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och föreningschefen. Kultur- och idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person.

Läs mer om 2017 års pristagare

Riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser