Offentlig konst

Visste du att Trosa kommun äger en hel del konst? Och att du som medborgare i Trosa kommun därmed också äger den? Konstverken har köpts in över tid och finns placerade i offentliga miljöer runtom i kommunen, där de ska vara tillgängliga för allmänheten.

Här hittar du en översikt över Trosa kommuns konstinnehav, med fokus på konst i gatumiljö och de senaste årens nyförvärv.

Konstinköp

Trosa kommun har avsatt 50 000 kr/år för inköp av offentlig konst. Inköpen görs av tjänstepersoner på Kultur- och fritidskontoret. Nu levande, lokalt förankrade konstnärer prioriteras.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln går i korthet ut på att en procent av omkostnaderna för att bygga nya byggnader i Trosa kommun avsätts på ett särskilt konto. Dessa pengar används sedan för inköp av offentlig konst. I första hand skall den inköpta konsten placeras i anslutning till den nya byggnationen, men detta är inget absolut krav.

Det senaste konstverket som inköptes för medel från enprocentsregeln hänger i Sockenstugan i Västerljung. Det är skapat av konstnären Petter Zennström (1945-2014), en lokal konstnär som under sin levnad nådde stort internationellt erkännande.

Beslut om enprocentsregeln i Kommunstyrelsen 2005-07-19

Riktlinjer vid tillämpning av enprocentregeln