Offentlig konst

Visste du att Trosa kommun äger en hel del konst? Och att du som medborgare i Trosa kommun därmed också äger den? Konstverken har köpts in över tid och finns placerade i offentliga miljöer runtom i kommunen, där de ska vara tillgängliga för allmänheten.

Under 2019 genomförs i samarbete med Trosabygdens konstförening en inventering av kommunens offentliga konst. När inventeringen är färdig kommer du att kunna ta del av informationen här.

Konstinköp

Trosa kommun har avsatt 50 000 kr/år för inköp av offentlig konst. Inköpen görs av tjänstepersoner på Kultur- och fritidskontoret. Nu levande, lokalt förankrade konstnärer prioriteras.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln går i korthet ut på att en procent av omkostnaderna för att bygga nya byggnader i Trosa kommun avsätts på ett särskilt konto. Dessa pengar används sedan för inköp av offentlig konst. I första hand skall den inköpta konsten placeras i anslutning till den nya byggnationen, men detta är inget absolut krav.

Det senaste konstverket som inköptes för medel från enprocentsregeln hänger i Sockenstugan i Västerljung. Det är skapat av konstnären Petter Zennström (1945-2014), en lokal konstnär som under sin levnad nådde stort internationellt erkännande.

Beslut om enprocentsregeln i Kommunstyrelsen 2005-07-19

Riktlinjer vid tillämpning av enprocentregeln