Verksamhetsutveckling

Under de senaste åren har det skett en hel del viktiga förändringar i kultur- och fritidsverksamheten. Våra fyra viktigaste öppna fritidsanläggningar, badhuset SafirenTrosa gästhamnTrosa camping och havsbad samt Kråmö skärgårdsby, drivs numera som tjänstekoncessioner. Vi har anlagt ett nytt utomhusgym och en ny skatepark i centrala Trosa, och kommer även att anlägga ett utegym utanför Safiren i Vagnhärad.

Trosa kommun köpt gamla Folkets hus och tagit över driften av kulturlokalen Trosa kvarn, i syfte att skapa fler och bättre möjligheter att bedriva kulturverksamhet i dessa lokaler. Vi har genomfört en första revidering av reglerna för föreningsbidrag, och genomför nu en utvärdering av dessa regler. Under hela 2017 arbetar en projektledare med att möjliggöra nya användningsområden, samarbeten och verksamheter för kulturlokalerna Folkets hus och Trosa kvarn.

Flera nya samarbeten med andra kommunala enheter och kulturaktörer har inletts, för att främja kulturarvet i Trosa kommun och för att öka möjligheterna till barns och ungas deltagande i kulturlivet. Tack vare stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor kan vi erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under hela sommarlovet. Kultur- och fritidskonsulenten ingår även i arbetsgruppen för Finskt förvaltningsområde.

Under den närmaste tiden fortsätter vi med att utveckla verksamheten. Gamla Folkets hus ska renoveras ut- och invändigt, med start hösten 2017. Ett nytt system för digital biljettförsäljning är inköpt och kommer att tas i drift under hösten 2017. Vi planerar även att köpa in ett nytt system för bokning av offentliga lokaler och för hantering av föreningsbidrag.

Vi tror att vårt arbete bidrar till att du som bor här upplever att du har goda möjligheter att utöva dina fritidsintressen och att vi tillsammans skapar en rik och stimulerande miljö där människor kan växa och utvecklas.