Toalettavfall från fritidsbåtar

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Sedan 2015 finns ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten.

Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Tömning i Trosa

Båtar har möjlighet att tömma latrin i sugtömningsstationen som är placerad i Trosa gästhamn. Longitud 17.55315 Latitud 58.89073.

Rapportera brister i avfallsmottagandet

Om du upplever brister i hamnarnas avfallsmottagande kan du rapportera bristerna till Transportstyrelsen. Du kan vara anonym.

Mer information

Töm inte i sjön

Kontakt

Linn Davidsson
Miljöinspektör
Tel: 0156-523 05
linn.davidsson@trosa.se