Senaste nyheter

Trosas kommun – världsmästare i företagsklimat?
Trosas kommun – världsmästare i företagsklimat?

Covid-19 kostar samhället oerhörda summor och arbetslösheten stiger på många håll. Ett fungerande lokalt företagsklimat är viktigare än någonsin, men företagens överlevnad bygger inte bara på punktinsatser utan ett arbete över tid där det offentliga och företagen har en bra dialog om varandras förutsättningar och behov. När Svenskt näringsliv nu offentliggör årets ranking över lokalt företagsklimat konstaterar Trosa kommun 12 år i Sverigetoppen.

Nu återupptar vi arbetet med att byta ut gamla vattenmätare till digitala
Nu återupptar vi arbetet med att byta ut gamla vattenmätare till digitala

Under 2019 påbörjades arbetet med att byta ut vattenmätarna i hela Trosa kommun med start i Vagnhärad. Men på grund av pandemin har arbetet av naturliga skäl lagts på is. Nu har läget förbättrats och det är möjligt att återuppta arbetet med att installera de nya vattenmätarna. Självklart har vi vidtagit åtgärder för att minimera risken för smittspridning hos såväl kunder som våra medarbetare.

Öppen förskola på prov startar i Vagnhärad i september
Öppen förskola på prov startar i Vagnhärad i september

Under hösten 2020 startas ett pilotprojekt med öppen förskoleverksamhet på Ungdomens Hus i Vagnhärad. Projektet kommer starta småskaligt för en begränsad målgrupp på grund av pandemin och är ett efterlängtat initiativ av många nyblivna föräldrar.

Välkommen till Trosa företagardag
Välkommen till Trosa företagardag

Ett av Sveriges bästa företagsklimat uppnås inte utan dialog och möten. Trosa kommun och Företagarna bjuder nu in dig som företagare till en dag med fokus på frågor som berör dig.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.

Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Vill du bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare. Kontakta Överförmyndaren för mer information och intervju.

Björkbackens förskola rustas upp med nytt golv
Björkbackens förskola rustas upp med nytt golv

Nu ska de gamla golvmattorna på förskolan bytas ut med start från och med vecka 36.

Fortsatt renovering av lekplatsen på Midsommarvägen
Fortsatt renovering av lekplatsen på Midsommarvägen

Den lilla lekplatsen vid Midsommarvägen i Vagnhärad genomgår just nu en renovering. Gammal utrustning ska bytas ut, samtidigt som det även kommer att tillkomma en del nya element till lekplatsen. Bland annat kommer det att finnas ett klätterlektorn, en kompisgunga, sandlekhus och en fjädergunga när lekplatsen väl står klar.

Funderar du på algblomningen i Östersjön?
Funderar du på algblomningen i Östersjön?

Nu har säsongen för algblomning intensifierats. Ta del av den aktuella badvattenkvalitén och algförekomsten lokalt.

Bevattningsförbud i Trosa kommun
Bevattningsförbud i Trosa kommun

Mindre mängd nederbörd, ökad förbrukning av vatten då allt fler jobbar hemifrån, en tidigare inflytt av de som har säsongsboende i kommunen samt fler turister har tillsammans bidragit till låga grundvattennivåer. Nu måste vi tillsammans hjälpas åt att spara på vår ändliga resurs – vattnet. Från och med den 12 juni 2020 kl. 12 inför Trosa kommun bevattningsförbud som gäller tills vidare.

88 nya hyreslägenheter finns nu i Trosa kommun
88 nya hyreslägenheter finns nu i Trosa kommun

Genom ett samarbete mellan Trobo och Trosa kommun har ett nytt bostadsområde med hyreslägenheter vuxit fram i området Tomtaklint. Under måndagen invigdes området, och redan under tisdagen kommer de första hyresgästerna få göra sig hemmastadda i sina nya lägenheter.

Kulturskolefestivalen 2020 i en digital tappning
Kulturskolefestivalen 2020 i en digital tappning

Kulturskolefestivalen i Trosa har hunnit bli en efterlängtad tradition sedan starten 2011. I år ser festivalen annorlunda ut och har fått stöpas om för att minimera smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Musik- och danseleverna på Trosa Kulturskola blev istället filmade, och deras uppträdanden finns nu tillgängliga digitalt. Konsteleverna visar upp sina verk i en digital utställning.

Låga grundvattennivåer – dags att börja spara på dricksvattnet
Låga grundvattennivåer – dags att börja spara på dricksvattnet

I stora delar av landet är grundvattennivåerna låga och bevattningsförbud har införts i flera kommuner. I Trosa kommun är vattenförbrukningen nu mycket hög och tillgången i grundvattenmagasinen minskar. Vi går därför ut med en rekommendation om att börja spara dricksvattnet från och med idag 2 juni innan ett beslut om bevattningsförbud tas.

Översiktsplan 2020 är ute på granskning
Översiktsplan 2020 är ute på granskning

Översiktsplanen är ett visionsdokument som visar hur Trosa kommun är tänkt att se ut i framtiden.

Fornbyskolans personal får möjlighet till kompetensutveckling i andra EU-länder
Fornbyskolans personal får möjlighet till kompetensutveckling i andra EU-länder

För några månader sedan ansökte Fornbyskolan om bidrag för att lärare ska ges möjligheten att genomföra studier i andra EU-länder. Genom att åka utomlands i tjänsten och träffa någon som jobbar med samma sak skapas nämligen förutsättningar för att lära sig och utvecklas inom sitt kompetensområde. I slutet av april fick Fornbyskolan det glädjande beskedet att deras ansökan har beviljats.

Regelbunden båttrafik i Trosa kommuns skärgård kommer att återupptas
Regelbunden båttrafik i Trosa kommuns skärgård kommer att återupptas

Du drar upp rullgardinen och möts av ett strålande solsken, Östersjön ligger blå och stilla och väderleken talar för vackert väder hela veckan. Kanske är det en lat dag på Trosa Havsbad som ligger på agendan, eller att boka in sig på Kråmö skärgårdsby? Det är för dessa dagar, och alla dagar däremellan, som den regelbundna båttrafiken ut i Trosa kommuns skärgård ska finnas till. Efter en genomförd upphandling har Trosa kommun tecknat avtal med Apelago Group AB för regelbunden skärgårdstrafik för sommarperioden 2020 och 2021.

Tvätta din bil med rent samvete
Tvätta din bil med rent samvete

Det är nog ingen som vill hoppa i ett vatten som man vet innehåller tungmetaller, oljerester, kemikalier och asfaltsrester. Men det är vad som åker ner i våra vattendrag när ungefär 15 miljoner tvättar sina bilar på garageuppfarten eller direkt på gatan varje år. Men det går att undvika. Det är dags att tvätta bilen rätt.

Vår vattentäkt – naturens eget system
Vår vattentäkt – naturens eget system

I Sverige har vi god tillgång till vatten och är vana vid att bara vrida på en kran för att få rent dricksvatten. Många av oss som bor i Sverige tar rent vatten för givet, men för att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi ta ett gemensamt ansvar.

Högt tryck på Korslöt
Högt tryck på Korslöt

Den här tiden på året är det alltid högt tryck på Korslöt, många vårstädar såväl ute som inne vilket resulterar i ett par besök till anläggningen. Dessutom fylls kommunen upp med fler boende då folk öppnar upp sina sommarstugor och fixar inför sommaren. I år är inget undantag, snarare tvärtom.

Digitalt stöd för svenskainlärning på distans
Digitalt stöd för svenskainlärning på distans

Det är gratis och kan användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana. Digitalt stöd för svenskainlärning på distans.

Kråmö skärgårdsby öppnar upp sommaren 2020
Kråmö skärgårdsby öppnar upp sommaren 2020

Kultur- och fritidsnämnden fattade i mars beslut om att ta fram ett hyresavtal för Kråmö skärgårdsby omfattande en treårsperiod. Under tisdagen 31/3 skrev Trosa kommun avtal med företaget Apelago som snart öppnar upp Kråmö inför sommarsäsongen 2020.

Viktiga steg för byggnationen av den nya idrottshallen och isrinken
Viktiga steg för byggnationen av den nya idrottshallen och isrinken

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink. Igår (12/3) fattade Teknik- och servicenämnden beslut om utformning och placering av de två anläggningarna.

Information med anledning av Coronaviruset covid-19
Information med anledning av Coronaviruset covid-19

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen följer Trosa kommun utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.