Senaste nyheter

Trosa havsbad & camping går ut för upphandling
Trosa havsbad & camping går ut för upphandling

Med sin tillgänglighet och placering i den kustnära skärgården har Trosa Havsbad & camping en central del i Trosa kommuns besöksnäring. Nuvarande avtal mellan Trosa kommun och Trosa Havsbad AB går ut i slutet av 2021 och en upphandling av ny entreprenör har därför inletts.

Demokratin 100 år
Demokratin 100 år

Sverige firar i år 100 år med allmän och lika rösträtt. År 1921 fick för första gången kvinnor och män rösta i val till riksdagen. Det var en lång väg dit och vid en tid när allt från administrativ ordning till människosyn och jämställdhet inte riktigt samstämmer med den vi har idag.

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?
Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?

Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Påverka din kommun!
Påverka din kommun!

Nu inleder SCB årets medborgarundersökning. 1 000 invånare i Trosa kommun har slumpmässigt valts ut. Är du en av de utvalda? Ta chansen att påverka din kommun!

Första skoldagen bjöd på isglass, spännande lokaler och invigning av Skärlagskolans nya utbyggnad
Första skoldagen bjöd på isglass, spännande lokaler och invigning av Skärlagskolans nya utbyggnad

Skärlagskolans nya utbyggnad som smälter ihop med ursprunglig skolbyggnad är inte en fastighet fylld med klassrum där bänkar och stolar står i rader. Tvärtom. Här har elever och personal fått delta i processen att skapa en plats som ska vara stimulerande och varierande för alla. En helt ny byggnad som också utmanar och utvecklar sättet att undervisa.

Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00
Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00

Trosa kommun har idag fattat beslut om att häva eldningsförbudet som varit gällande sedan den 21/7. Beslutet går i linje med framskrivet underlag från Sörmlandskustens räddningstjänst. Eldningsförbudet hävs tisdag 3/8 klockan 08.00.

Pjäs om Kristina Gyllenstierna – Trosaprofilen som stod upp mot Kristian Tyrann
Pjäs om Kristina Gyllenstierna – Trosaprofilen som stod upp mot Kristian Tyrann

Varmt välkommen till en föreställning om Kristina Gyllenstierna – en gång Sveriges regent, småbarnsmor och ledare för motståndet mot en invaderande makt – som framförs på samma plats som hon en gång levde. En unik föreställning skriven och spelad av dramatikern Vibeke Nielsen om kvinnorna och reformationen sedd genom Kristina Gyllenstiernas ögon.

Robotar skapar trivsamma miljöer för Trobos hyresgäster
Robotar skapar trivsamma miljöer för Trobos hyresgäster

Jämn klippning, miljövänligare och på sikt kostnadseffektivare. Det är några av motiven till att Trobo nu använder sig av robotgräsklippare vid sina fastigheter.

Badhusentreprenören Bad & Fritid i Vagnhärad AB byter ägare
Badhusentreprenören Bad & Fritid i Vagnhärad AB byter ägare

Badhuset Safiren drivs sedan många är av företaget Bad & Fritid i Vagnhärad AB som under våren aviserade att de ämnade avveckla. Företaget har nu köpts upp av bolaget Fair Utveckling AB (BeFair) som är en etablerad nationell badhusaktör.

Intensivt arbete vid Högbergsgatan
Intensivt arbete vid Högbergsgatan

Dagarna inför midsommar går projektet vid Högbergsgatan in i en intensiv fas för att hinna genomföra de sista bitarna innan det är dags för en paus inför sommaren. Arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan kan därför komma att äga rum fram till omkring 21.00 på kvällen.

Barnen, offentliga miljöer och trygghet  prioriteras i budget 2022
Barnen, offentliga miljöer och trygghet prioriteras i budget 2022

Budget för 2022 antogs under onsdagskvällen 9/6 i kommunfullmäktige. Det ekonomiska läget ger utrymme för den styrande majoriteten att tillföra 51 nya mkr till verksamheter inom offentliga miljöer, trygghet och inte minst till skola och förskola.

Blå tåget får nytt lok i tiden
Blå tåget får nytt lok i tiden

Sommarsäsongen får sägas vara här och med den Blå tågets turer - miljövänligare, arbetsmiljövänligare och anpassade för de rådande tiderna.

Årets nyföretagare: Johan Wolpher, Apelago Group AB
Årets nyföretagare: Johan Wolpher, Apelago Group AB

Onsdagen 2/6 tillkännagav Nyföretagarcentrum Östra Sörmland och Trosa kommun Årets nyföretagare.

Politiker fick rundvandring i Skärlagskolans nya lokaler
Politiker fick rundvandring i Skärlagskolans nya lokaler

Under tisdagsmorgonen fick ordföringarna i Trosa kommun en rundvisning i den nybyggda delen av Skärlagskolan. Den nya skoldelen som är i två plan rymmer förutom olika typer av grupprum och klassrum, även plats för fritids, ateljé, textilslöjd och träslöjd. Här möts den befintliga byggnaden med den nya på ett smakfullt sätt där målet är att skapa en enhetlig skola där gränsen mellan det som är nytt och det som är gammalt suddas ut.

Vad händer med Trosa reningsverk just nu?
Vad händer med Trosa reningsverk just nu?

Kommunfullmäktige ska besluta om den överenskomna överföringsledningen 9/6, men det befintliga verket i Trosa ska stå i ett antal år till. Därför uppgraderas det just nu för att klara miljökrav samt fler invånare.

Ständiga förbättringar av ett företagsklimat i Sverigetoppen
Ständiga förbättringar av ett företagsklimat i Sverigetoppen

Tisdagen 25 maj offentliggjorde Svenskt näringsliv resultaten från undersökningen lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner. Årets resultat för Trosa kommun visar på en övervägande ökning jämfört med Sverigesiffrorna - en fortsatt stabil nivå i Sverigetoppen.

Infart västra Trosa avbryts – men planering för ny trafiklösning inleds
Infart västra Trosa avbryts – men planering för ny trafiklösning inleds

Trosa kommun, Trafikverket och Region Sörmland har kommit överens om att kostnaderna för utveckling av en nyanlagd väg till västra Trosa överstiger nyttan. Nu påbörjas ett gemensamt arbete för att hitta lösningar som avlastar trafiken i centrala Trosa till lägre kostnader.

Med ett brinnande engagemang för vår natur
Med ett brinnande engagemang för vår natur

Nedskräpning är ett stort samhällsproblem. Skräpet förstör naturen och haven och skadar de djur som lever i den. Årligen engagerar sig skolor, förskolor och privatpersoner i projektet Håll Sverige Rent som bland annat innebär att de ger sig ut för att städa i vår vackra natur. Vi hängde på klass 3c på Vitalisskolan när de gav sig ut för att plocka skräp.

Trosa kommuns miljöpris 2021  går till Ålyckans kolonilottsförening
Trosa kommuns miljöpris 2021 går till Ålyckans kolonilottsförening

Trosa har varit ekokommun sedan början på 90-talet och vill uppmuntra alla initiativ till en hållbar utveckling av såväl föreningar som företag och privatpersoner. Miljöpriset delas ut för särskilt berömvärda insatser och 2021 års vinnare står ut i ett starkt startfält.

Urstark ekonomi – 13 miljoner kr i extra resurser till skola och offentliga miljöer
Urstark ekonomi – 13 miljoner kr i extra resurser till skola och offentliga miljöer

Delåret avhandlades i kommunstyrelsen under onsdagsförmiddagen 5/5. Det starka resultatet ledde till att beslut fattades om att tilldela extra resurser på sammanlagt 13 mkr.

Beslut om reningsverken
Beslut om reningsverken

Torsdagen 29/4 fattade teknik- och servicenämnden beslut i frågan. Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmersfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver.

Tillsammans för en mer hållbar vattenanvändning
Tillsammans för en mer hållbar vattenanvändning

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist. Huvudorsaken är ett förändrat beteende kring vatten där det finns en tendens att se vatten som en oändlig resurs. Det gör att fler kommuner i Sverige når maxkapacitet när gräsmattor vattnas och pooler fylls varma dagar. Tillsammans med ett hundratal VA-aktörer i Sverige går därför Trosa kommun med i satsningen om att höja medvetenheten kring vattnets verkliga värde för att börja använda vattnet i vår kran på ett mer hållbart och eftertänksamt sätt - avsett årstid.

De offentliga köken i Trosa kommun renoveras
De offentliga köken i Trosa kommun renoveras

I takt med att behovet av fler måltider inom förskola, skola och äldreomsorgen har ökat har en renovering av de lokaler där maten tillagas blivit en allt mer prioriterad fråga. Under de senaste åren har det därför gjorts ett stort arbete med att se över hela produktionen för Trosa kommuns offentliga måltider för att komma med bra lösningar som är hållbara över tid för medarbetare och matgäster. Under 2021-2023 sätts planerna i verket med uppgradering av lokaler med ny och modern utrustning.

Trosa kommun skridskoklubb tog det första spadtaget vid den framtida isrinken och sporthallen
Trosa kommun skridskoklubb tog det första spadtaget vid den framtida isrinken och sporthallen

Redan för ett par veckor sedan monterades byggstängslet upp mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen i Trosa där den befintliga idrottshallen och fritidsgården kommer få sällskap av en konstfrusen isrink och större sporthall. Peter Winbäck från Trosa kommun skridskoklubb (TKSK) fick äran att ta de första symboliska spadtagen under tisdagsförmiddagen.

Politisk överenskommelse om vägval för reningsverk
Politisk överenskommelse om vägval för reningsverk

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En politisk överenskommelse har nu kommit till stånd utifrån utredningsunderlaget.

Safirens tjänstekoncession går ut för upphandling
Safirens tjänstekoncession går ut för upphandling

Trosa kommuns badhus Safiren är en skinande vit pärla i centrala Vagnhärad som rymmer aktiviteter för hela familjen. Nuvarande entreprenör har drivit Safiren sedan 30 år tillbaka och har nu valt att sälja företaget Bad & Fritid i Vagnhärad AB till företaget BeFair. Innan årsskiftet 2021-2022 är ambitionen att upphandlingen av ny driftentreprenör ska vara klar men under den återstående avtalstiden kommer de nya ägarna av Bad & Fritid i Vagnhärad AB att drifta Safiren.

Myndighetsutövning i Sverigetoppen enligt företagen
Myndighetsutövning i Sverigetoppen enligt företagen

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. Pandemin har varit en påfrestning för hela samhället, men när Sveriges kommuner och regioner, SKR, frågar företagen i 181 kommuner får Trosa fortsatt betyg i Sverigetoppen.

Visste du att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletten?
Visste du att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletten?

I Trosa kommun har vi sedan en tid tillbaka ett utbrett problem med ökat antal stopp i våra pumpstationer. Mycket av det som fastnar är sådant som gemene man använder allt oftare i sin pandemivardag; desinficerande våtservetter, hushållspapper och näsdukar. Det som produkterna har gemensamt är att de inte löser upp sig när de kommer i kontakt med vatten och är svåra att bryta ner i små bitar, vilket är grunden till varför de orsakar stopp med påkostade åtgärdsarbeten som följd.

Årets företagare i Trosa kommun 2020
Årets företagare i Trosa kommun 2020

I år går priset till ett gäng entreprenörer som av en slump startade något som bara växer och växer, i både omsättning och yta. Med en stor drivkraft så har deras satsningar lyckats mycket bra även om det varit utmanande emellanåt.

Tvätta din bil med rent samvete
Tvätta din bil med rent samvete

Det är nog ingen som vill hoppa i ett vatten som man vet innehåller tungmetaller, oljerester, kemikalier och asfaltsrester. Men det är vad som åker ner i våra vattendrag när ungefär 15 miljoner tvättar sina bilar på garageuppfarten eller direkt på gatan varje år. Men det går att undvika. Det är dags att tvätta bilen rätt.

Pristagarna i Kultur- och idrottspriset 2020
Pristagarna i Kultur- och idrottspriset 2020

Trosa kommuns Kultur- och idrottspriser delas ut årligen sedan dess start 2008. Nomineringarna står medborgare i kommunen för, och genom åren har pristagarna varit såväl unga som gamla och visat på en stor bredd inom kommunens kultur- och fritidsliv. Nu är det hög tid att tillkännage 2020 års pristagare.

Skärlagskolans skolgård smyckas med konstverket Balansorganet
Skärlagskolans skolgård smyckas med konstverket Balansorganet

På Skärlagskolan i Trosa har ljudet av hammare och spik avlöst varann sedan första spadtaget i oktober 2019. Förutom en ny skolbyggnad ingår även ett offentligt konstverk i projektet där konstnärsgruppen Art Lab Gnesta har stått för den konstnärliga ledningen. Nu kan vi presentera de första skisserna för vad som kommer gömma sig i Skärlagskolans skogsdunge.

Stensundsvägen genomgår en generös upprustning
Stensundsvägen genomgår en generös upprustning

Trosa kommun fortsätter att satsa på underhåll av befintliga vägar och nästa stora projekt är Stensundsvägen som övertogs från Trafikverket i slutet av 2020. Satsningen innebär att vägens standard kommer att förbättras avsevärt och leda till en ökad trafiksäkerhet.

Havs- och vattenmyndigheten inför vårfredning av fisk 1/4
Havs- och vattenmyndigheten inför vårfredning av fisk 1/4

Dialog inför upphandling av Trosa havsbad & camping
Dialog inför upphandling av Trosa havsbad & camping

Plus 42 mkr i bokslut 2020 - förväntat starkt resultat för Trosa kommun
Plus 42 mkr i bokslut 2020 - förväntat starkt resultat för Trosa kommun

Det gångna året präglades av pandemin, vilket också återspeglas i det preliminära bokslutet för 2020. Det ovanliga året skapade nya kostnader men även sänkta kostnader och intäkterna ökade i form av statsbidrag. Ett år som inget annat landar i ett resultat om plus 42 mkr.

Fortsatt mycket nöjda kunder i bråda tider
Fortsatt mycket nöjda kunder i bråda tider

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till ökad kvalitet i företagen. Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA har frågat företagen i Trosa och Sveriges övriga kommuner om deras upplevelse.

Nya Korslöt återvinningscentral har slagit upp portarna
Nya Korslöt återvinningscentral har slagit upp portarna

En krispig måndagsmorgon var det dags för gallergrindarna vid Korslöts nya återvinningscentral att öppna. På plats fanns en mindre skara politiker och tjänstepersoner för att välkomna de första nyfikna besökarna som kommit för att återvinna sitt grovavfall.

Steve Sem-Sandberg vinnare av Delblancpriset 2021
Steve Sem-Sandberg vinnare av Delblancpriset 2021

Det är med största tillfredsställelse instiftarna av Delblancpriset ser Steve Sem-Sandberg sälla sig till skaran av tidigare pristagare. Sällskapets prisjury har i år bestått av Leif Risberg, Magnus Halldin och Sara Gordan med Lill Dahlberg som sekreterare.

Rekordår för nyföretagandet i Trosa kommun
Rekordår för nyföretagandet i Trosa kommun

Enligt ny statistik från Bolagsverket startade under år 2020 125 nya företag i kommunen ̶ det högsta antalet sedan kommunen bildades 1992.

Nya kontaktvägar när du ska göra felanmälan
Nya kontaktvägar när du ska göra felanmälan

Från och med den 1 januari 2021 kommer Trosa kommuns avtal med nya driftentreprenörer att träda i kraft, vilket är varför vi vill uppmärksamma dig på vilka entreprenörer du ska kontakta och när. Sedan 2014 har Trotab, Trosabygdens teknik AB, utfört ett utmärkt uppdrag under avtalsperioden och kommer framöver att fortsätta ha hand om vatten- och avloppsverksamheten. Trobo kommer att organisera drift av våra kommunala fastigheter. Ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark har tilldelats Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Kontakta entreprenörerna enligt följande exempel.

Biblioteket utökar sina filmtjänster
Biblioteket utökar sina filmtjänster

Nu erbjuder biblioteken i Trosa kommun två gratis filmtjänster: Viddla och Cineasterna. Tillsammans innehåller de tusentals filmer för både barn och vuxna. Allt du behöver är ett lånekort med pinkod till biblioteken i Trosa kommun samt en dator, surfplatta eller smartphone. Du kan låna totalt 10 filmer per månad – 5 via Viddla och 5 via Cineasterna. När du lånat en film har du tillgång till den i 48 timmar.

Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare
Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? Vi gör vårt bästa och är tillgängliga på en direkttelefon för att du som ska, eller har startat företag kan få hjälp med dina frågor och funderingar.

Med råvaror utvalda med omsorg lagar vår måltidspersonal mat från grunden
Med råvaror utvalda med omsorg lagar vår måltidspersonal mat från grunden

Idag, den 15 oktober, är det offentliga måltidens dag. En dag som uppmärksammas runtom i hela Sverige men som ofta går under radarn för den som inte äter mat i skola eller på äldreboende. Därför riktar vi strålkastarna mot det arbete som sker lite i det dolda av vår fantastiska måltidspersonal i Trosa kommun som dagligen erbjuder något utöver det vanliga för sina gäster.

Tillsammans blev de undersköterskor på arbetstid
Tillsammans blev de undersköterskor på arbetstid

Tillsvidareanställda inom vård- och omsorg som arbetat i minst 2 år i Trosa kommun har fått möjligheten att vidareutbilda sig på distans. Sabine och Emma är två av dem som pluggade upp sig till undersköterskor inom funktionsnedsättning under tiden som de jobbade heltid.

Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar
Använd gröna påsar för matavfall inte bruna papperspåsar

I Trosa kommun använder vi gröna påsar för matavfall som sorteras optiskt. Allt fler människor har börjat använda bruna papperspåsar för matavfall vilka inte återvinns.