Senaste nyheter

28 mars - släck och höj din röst för planeten
28 mars - släck och höj din röst för planeten

Den globala klimatmanifestationen Earth Hour anordnades för första gången 2007 av Världsnaturfonden och nu är det dags för årets manifestation. Den 28 mars mellan klockan 20.30-21.30 kan du stå uppför miljön genom att släcka alla lampor.

Viktiga steg för byggnationen av den nya idrottshallen och isrinken
Viktiga steg för byggnationen av den nya idrottshallen och isrinken

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att de ska byggas en ny idrottshall samt isrink. Igår (12/3) fattade Teknik- och servicenämnden beslut om utformning och placering av de två anläggningarna.

Information med anledning av Coronaviruset covid-19
Information med anledning av Coronaviruset covid-19

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen följer Trosa kommun utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömning och rekommendationer. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan
Upprustning av gång- och cykelväg mellan Västra Fän och Vitalisskolan

Under nästa vecka startar förberedelserna med att rusta upp stigen mellan Västra Fän och Vitalisskolan. Stigen kommer att breddas samt förses med belysning. Arbetet är en viktig åtgärd för utvecklingen av gång- och cykelnätet inom kommunen.

Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt
Om- och nybyggnation av återvinningscentralen Korslöt

Under våren och början av hösten kommer det att byggas om vid Korslöt och bli en ny del för privatpersoner. Den nya delen kommer att ligga i anslutning till nuvarande anläggning, delar av nuvarande återvinningscentral kommer att sluttäckas och resterande del kommer att finnas öppen för företagare.

Ny pendlarparkering vid Vagnhärads station
Ny pendlarparkering vid Vagnhärads station

I slutet av januari börjar arbetet med att anlägga en ny pendlarparkering vid Vagnhäradsstation. Den nya parkeringen är en viktig del i arbetet att förenkla och möjliggöra pendling till och från Trosa kommun.

SCB:s medborgarundersökning 2019: Genomgående stabilt och bra resultat med förbättringar inom kärnverksamheterna
SCB:s medborgarundersökning 2019: Genomgående stabilt och bra resultat med förbättringar inom kärnverksamheterna

SCB har sammanställt resultaten från medborgarundersökningen 2019. För Trosa kommun är resultaten tydliga  ̶  invånarna har utdelat konsekvent bra betyg inom de tre mätområdena NMI, NRI och NII, och särskilt inom NMI som innefattar kärnverksamheterna ges högre betyg än tidigare år.

De fick Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 2019
De fick Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 2019

Kultur- och Idrottspriset 2019 tilldelas operasångaren Emil Lundqvist och hästhopparen Ella Littorin.

Tips för hur du är klimat- och energismart i vintertider
Tips för hur du är klimat- och energismart i vintertider

Mörkret har sänkt sig över Vintersverige och i söndags firades det första advent runt om i Trosa kommun. Utomhus har ljusslingorna börjat komma upp och det lagas mat och bakas lussebullar i nästan alla hushåll, parallellt med det köps det in julklappar. Här kommer några tips från våra klimat- och energirådgivare såhär i jul- och vintertider.

Kulturfrämjande insats ledde till dramatiskt originalverk
Kulturfrämjande insats ledde till dramatiskt originalverk

För första gången någonsin är Trosa kommun med och finansierar ett dramatiskt originalverk. Arbetet med framtagningen av föreställningen har pågått under en längre tid och i januari har den premiär, då spelas nämligen föreställningen Mot tyrannen stån opp! i Trosa lands kyrka.

Reviderad budget 2020 – fortsatt satsning på kärnverksamheten
Reviderad budget 2020 – fortsatt satsning på kärnverksamheten

I början av sommaren antogs preliminär budget för 2020 med kärnverksamheterna skola, barnomsorg och äldreomsorg i fokus. Reviderad budget för 2020 har nu antagits av kommunfullmäktige och utmärkande är att prioriteringen av kärnverksamheten fortsätter. Trosa kommuns befolkning växer och med den verksamhetens behov.

Översiktsplan 2020 är ute på samråd och du kan ta del av den här
Översiktsplan 2020 är ute på samråd och du kan ta del av den här

Översiktsplanen är ett visionsdokument som visar hur Trosa kommun är tänkt att se ut i framtiden.

Värna om vår miljö – tänk på vad du spolar ner
Värna om vår miljö – tänk på vad du spolar ner

I Sverige och i Trosa har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, något de allra flesta tar förgivet. Idag spolas det ner saker i våra avlopp som inte hör hemma där, något som orsakar både stopp i avloppen och skadar vår miljö.

Trosa kommun står stadigt - men konjunkturavmattningen har inletts
Trosa kommun står stadigt - men konjunkturavmattningen har inletts

Preliminärt delårsbokslut för 2019 är nu sammanställt och ska upp till beslut i kommunfullmäktige. Ett stabilt bokslut som tar höjd för framtiden men som förväntat visar sig konjunkturavmattningen även lokalt. Prognosen för helåret landar på 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budget.

Pendling, elbilar och hållbar livsstil i fokus
Pendling, elbilar och hållbar livsstil i fokus

Igår startade Trosa kommuns Hållbarhetsdagar, tre dagar med fullt fokus på hållbarhet utifrån olika perspektiv och med syfte att visa på de insatser som görs i kommunen.

Elever tog första spadtag för utbyggnad av Skärlagskolan
Elever tog första spadtag för utbyggnad av Skärlagskolan

Den 7 oktober genomfördes en första spadtagceremoni med alla elever, personal på skolan och kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).

Trosas företagsklimat – 11 år i Sverigetoppen
Trosas företagsklimat – 11 år i Sverigetoppen

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. Därför har Trosa kommun prioriterat arbetet med företagsklimat under två decennier och legat i topp-tio nationellt i 11 år.

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator
Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt, därför är det viktigt att du som fastighetsägare klipper och vårdar häckar och träd.

Nu lanseras nyckelfri hemtjänst
Nu lanseras nyckelfri hemtjänst

Under september månad inför Trosa kommun nyckelfri hemtjänst. Det innebär att du som har hjälp av hemtjänsten kommer att få ett elektroniskt lås monterat på din dörr. Det nya låset möjliggör snabbare och effektivare hjälp för dig som brukare.

En hållbar kommun för människor och miljön
En hållbar kommun för människor och miljön

I broschyren En hållbar kommun berättar vi om det arbete som görs i kommunen för att värna om vår kommun.

Nu kan du öppna SL-spärrarna direkt med Movingo-appen
Nu kan du öppna SL-spärrarna direkt med Movingo-appen

Blippa din Movingo direkt i spärren på SL:s tunnelbane- eller pendeltågstationer. Då kommer du till tåget utan att stå i kön till biljettluckan. Du kan även blippa biljetten på många bussar. Smidigt!

Hur kan du hjälpa ditt  barn vid er separation?
Hur kan du hjälpa ditt barn vid er separation?

Vi vänder oss till dig som förälder som separerat och vill förstå vad du kan göra för att på bästa sätt hjälpa dina barn. Under tre tillfällen i höst träffas vi för teori, reflektion och diskussion. Målet är att du ska få värdefulla tips och råd att använda dig av.

Ny båtbottentvätt på plats i gästhamnen
Ny båtbottentvätt på plats i gästhamnen

Nu är den nya båtbottentvätten installerad i hamnen och du som har kommunal båtplats har möjlighet att kostnadsfritt tvätta din båt en gång per säsong.

Kulturskolan - barn spelar för barn
Kulturskolan - barn spelar för barn

Det är onsdag morgon och Trosa stadsbiblioteket har egentligen inte öppnat ännu. Mitt i biblioteket trängs förskolebarn tillsammans med sina lärare och tittar nyfiket på de äldre barnen som står precis framför dem med fioler i högsta hugg. De är nämligen inbjudna till spelningen Barn spelar för barn.

Trosa Havsbad och Trosa Gästhamn hissar Blå Flagg för rent hav
Trosa Havsbad och Trosa Gästhamn hissar Blå Flagg för rent hav

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som återfinns i 45 länder. Blå Flagg kommer i år att hissas i 11 hamnar och på 9 stränder i Sverige, och i Trosa kommun hissas den både i Trosa Gästhamn och nu för första gången på Trosa Havsbad.