Senaste nyheter

Nomineringen för Kultur- och idrottspriset 2021 har öppnat
Nomineringen för Kultur- och idrottspriset 2021 har öppnat

Trosa kommuns Kultur- och idrottspriser delas ut årligen sedan dess start 2008. Nomineringarna står medborgare i kommunen för, och genom åren har pristagarna visat på en stor bredd inom kommunens kultur- och fritidsliv.

Tilldelning av entreprenör för badhuset Safiren
Tilldelning av entreprenör för badhuset Safiren

Under torsdagen 2/12 sammanträdde Kultur- och fritidsnämnden för att tilldela vinnande entreprenör i upphandlingen av badhuset Safiren. Vinnaren är den befintliga entreprenören Fair Utveckling AB (BeFair) som drivit Safiren sedan våren 2021 efter att ha köpt upp Bad & fritid i Vagnhärad AB.

Safirens nya omklädningsrum öppnar upp för en inkluderande fritid
Safirens nya omklädningsrum öppnar upp för en inkluderande fritid

Många ser det som en självklarhet att kunna röra sig fritt till och från sina fritidsaktiviteter. I ett steg att få fler att uppleva samma frihetskänsla har byggnationen av ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum pågått vid badhuset Safiren med ett viktigt mål i sikte: att erbjuda en inkluderande fritid.

Nominera till Årets Företagare i Trosa
Nominera till Årets Företagare i Trosa

Nu är det dags att nominera den person och företag som du tycker förtjänar att ta hem det prestigefyllda priset "Årets Företagare" i Trosa respektive Gnesta.

Stoppa våldet mot kvinnor och tjejer
Stoppa våldet mot kvinnor och tjejer

Vecka 47 deltar Trosa kommun i kampanjen "Orange Day" som vi väljer att genomföra hela veckan. Kampanjen är initierad av UN Women och uppmärksammar våld mot kvinnor och tjejer.

Trafikpåverkan vid Smäckbron i Trosa
Trafikpåverkan vid Smäckbron i Trosa

Under måndag till torsdag vecka 47 fortsätter brobesiktningen vid Smäckbron där ett körfält kommer att stängas av. Välj en annan väg om du har möjlighet.

Vill du starta en grannverksamhet och förebygga brott?
Vill du starta en grannverksamhet och förebygga brott?

Då ska du bli kontaktombud för grannsamverkan. I Trosa har vi en utbildning för blivande kontaktombud torsdagen den 25 november klockan 18:00 i Tomtaklintskolans matsal i Trosa kommun.

Ny entré ska skapa en modern atmosfär i Hedebyskolan
Ny entré ska skapa en modern atmosfär i Hedebyskolan

En tydlig entré som fångar blicken även hos en ny besökare, det naturliga ljuset som släpps in genom glastaket samt en inbjudande växlighet både ute och inne. Det här är vad som väntar eleverna och personalen på Hedebyskolan inför arbetet med att skapa en ny entré under våren 2022.

Satsningen på Mälartåg fortsätter – detta händer i höst/vinter 2021/22
Satsningen på Mälartåg fortsätter – detta händer i höst/vinter 2021/22

Under hösten/vintern tas flera stora steg i den historiska satsningen på regionaltågstrafiken, som gör det ännu lättare och mer attraktivt att leva och arbeta i Stockholm-Mälarregionen.

Trosa kommun inför ny busslinje mellan Trosa och Vagnhärad
Trosa kommun inför ny busslinje mellan Trosa och Vagnhärad

Storsatsningen som skett sedan Trosa kommuns övertagande av vägen hösten 2020 har inneburit breddning av väg, skapande av gång- och cykelväg, byggnation av busshållplatser och sist men inte minst – en ny busslinje för att erbjuda fler anpassade turer efter tågavgångarna från Vagnhärads station. Allt för att underlätta i vardagen och göra det lättare att ta ett miljövänligt färdmedel till arbete, skola och aktiviteter.

Årets nybyggare 2019-2020: Nokon AB för Mölna äng
Årets nybyggare 2019-2020: Nokon AB för Mölna äng

Under fullmäktigesammanträdet 10 november delades pris ut för årets nybyggare i Trosa kommun. Föregående år delades inget pris ut varför årets utdelning är en sammanslagning 2019-2020.

Tilldelning av Trosa camping och havsbad
Tilldelning av Trosa camping och havsbad

Under måndagskvällen den 8 november sammanträdde Kultur- och fritidsnämnden för att tilldela vinnaren av upphandlingen för drift av Trosa camping och havsbad. Vinnaren blev en lokal aktör med ambitiösa planer och en robust organisation – Apelago Group AB.

Fornbyskolan har vuxit med en fristående skolbyggnad
Fornbyskolan har vuxit med en fristående skolbyggnad

Vid Fornbyskolan sker flera parallella projekt för att ge skolan möjlighet att öka sin kapacitet. Bland annat har en fristående skolbyggnad i enplan upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan med nya klassrum för den växande skaran elever på skolan. I den nya byggnaden kommer även en provisorisk matsal inrymmas då det i Fornbyskolans södra ände pågår ett arbete med att skapa ett nytt produktionskök och matsal.

Nu kommer julbelysningen för att lysa upp i mörkret
Nu kommer julbelysningen för att lysa upp i mörkret

Under november kommer Vattenfall att genomföra projektet med att montera upp julbelysningen. Uppsättningen av belysningen sker under vecka 45 och 46 med några nyheter.

Vagnhärads resecentrum tar form
Vagnhärads resecentrum tar form

Ostlänkens första stopp från Stockholm är Vagnhärad, en av de stationsorter som avtalats fram i Sverigeförhandlingen som en strategiskt viktig ort i vår arbetsmarknadsregion. Ett resecentrum behöver ha en fungerande stationsbyggnad och ett första gestaltningsförslag har nu tagits fram.

Språksatsning i förskolan ska främja barns läsande
Språksatsning i förskolan ska främja barns läsande

Under 2021 har det gjorts en större språksatsning på alla förskolor i Trosa kommun. Målet med satsningen är att ge alla barn en så bra språklig grund som möjligt och att skapa förutsättningar för att de ska kunna läsa i årskurs 1.

Offentliga måltidens dag firas i Trosa kommuns restauranger
Offentliga måltidens dag firas i Trosa kommuns restauranger

I Trosa kommuns skol- och äldreomsorgsrestauranger serveras näringsrik mat för olika typer av målgrupper för att främja god folkhälsa och samtidigt stärka svensk matproduktion. Under Offentliga måltidens dag den 21 oktober uppmärksammas detta i de olika restaurangerna med mustig soppa, äppelkaka och quiz.

Nu återupptas arbetet med att byta ut gamla vattenmätare
Nu återupptas arbetet med att byta ut gamla vattenmätare

Arbetet med att byta ut de kommunala vattenmätarna från analog mätning till digitala mätare med fjärravläsning påbörjades 2019. Under pandemin pausades uppdraget för att minska risk för smittspridning. Nu när restriktioner har lättat kan arbetet återupptas med start redan denna vecka där samtliga vattenmätarna beräknas vara installerade i slutet av 2023.

Förväntat bärkraftigt resultat för Trosa kommun 2021
Förväntat bärkraftigt resultat för Trosa kommun 2021

Vid delårssammanställningen av Trosa kommuns ekonomi håller prognosen från våren i sig och på helåret prognostiseras ett positivt resultat om drygt 49 mkr. De avgörande faktorerna är nämndernas gedigna ekonomi i kombination med en förstärkning av Kommunsveriges skatteintäkter.

Uppdaterade gatlampor och belysning – en del i Trosa kommuns trygghetsarbete
Uppdaterade gatlampor och belysning – en del i Trosa kommuns trygghetsarbete

Trosa kommun har högt uppsatta mål för att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. För att nå dit genomförs flera viktiga åtgärder parallellt. Ibland genom något så enkelt som att ha en tänd lampa när mörkret faller.

Kulturskolan och elevhälsan samverkar i ett nytt projekt för att stärka unga
Kulturskolan och elevhälsan samverkar i ett nytt projekt för att stärka unga

Kultur för hälsa är en ny satsning för att på nya sätt stötta elever som har kontakt med elevhälsan. Genom samverkan mellan Kulturskolan och elevhälsan har möjligheten till friskvårdsplatser på Kulturskolan öppnats där eleverna får lära sig spela instrument, dansa, skapa film eller producera musik. Allt för att minska andelen stress i skolvardagen och bli mer trygg i sig själv.

En dag med fokus på rörelse och aktivitet
En dag med fokus på rörelse och aktivitet

Ljudet av barn som hejar, skrattar och ropar glatt fyller hela skolgården. Överallt syns barn som springer, klättrar eller på annat sätt deltar i någon aktivitet. I fredags anordnades Idrottens dag på Fornbyskolan och cirka 330 elever deltog.

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun – så rankas Trosa utifrån Agenda 2030
En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun – så rankas Trosa utifrån Agenda 2030

Begreppet Hållbarhet har med åren breddats till att innefatta mer än bara direkta miljöfrågor. När Dagens samhälle rankar Sveriges kommuner visar det sig att Trosa kommuns mångåriga arbetssätt är en samtida hållbar inriktning.

Trosas företagsklimat fortsätter utvecklas i Sverigetoppen
Trosas företagsklimat fortsätter utvecklas i Sverigetoppen

Ett bra lokalt företagsklimat är en framgångsfaktor för kommuner i alla storlekar. Det ger arbetstillfällen, skapar ett attraktivt serviceutbud för invånare och lockar besökare till kommunen. Svenskt Näringslivs företagsranking redovisar 2021 att Trosa kommun fortsätter att utveckla sitt företagsklimat i Sverigetoppen sedan 13 år.

Demokratin 100 år
Demokratin 100 år

Sverige firar i år 100 år med allmän och lika rösträtt. År 1921 fick för första gången kvinnor och män rösta i val till riksdagen. Det var en lång väg dit och vid en tid när allt från administrativ ordning till människosyn och jämställdhet inte riktigt samstämmer med den vi har idag.

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?
Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?

Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Första skoldagen bjöd på isglass, spännande lokaler och invigning av Skärlagskolans nya utbyggnad
Första skoldagen bjöd på isglass, spännande lokaler och invigning av Skärlagskolans nya utbyggnad

Skärlagskolans nya utbyggnad som smälter ihop med ursprunglig skolbyggnad är inte en fastighet fylld med klassrum där bänkar och stolar står i rader. Tvärtom. Här har elever och personal fått delta i processen att skapa en plats som ska vara stimulerande och varierande för alla. En helt ny byggnad som också utmanar och utvecklar sättet att undervisa.

Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00
Eldningsförbudet upphör 3/8 kl. 08.00

Trosa kommun har idag fattat beslut om att häva eldningsförbudet som varit gällande sedan den 21/7. Beslutet går i linje med framskrivet underlag från Sörmlandskustens räddningstjänst. Eldningsförbudet hävs tisdag 3/8 klockan 08.00.

Badhusentreprenören Bad & Fritid i Vagnhärad AB byter ägare
Badhusentreprenören Bad & Fritid i Vagnhärad AB byter ägare

Badhuset Safiren drivs sedan många är av företaget Bad & Fritid i Vagnhärad AB som under våren aviserade att de ämnade avveckla. Företaget har nu köpts upp av bolaget Fair Utveckling AB (BeFair) som är en etablerad nationell badhusaktör.

Intensivt arbete vid Högbergsgatan
Intensivt arbete vid Högbergsgatan

Dagarna inför midsommar går projektet vid Högbergsgatan in i en intensiv fas för att hinna genomföra de sista bitarna innan det är dags för en paus inför sommaren. Arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan kan därför komma att äga rum fram till omkring 21.00 på kvällen.

Barnen, offentliga miljöer och trygghet  prioriteras i budget 2022
Barnen, offentliga miljöer och trygghet prioriteras i budget 2022

Budget för 2022 antogs under onsdagskvällen 9/6 i kommunfullmäktige. Det ekonomiska läget ger utrymme för den styrande majoriteten att tillföra 51 nya mkr till verksamheter inom offentliga miljöer, trygghet och inte minst till skola och förskola.

Årets nyföretagare: Johan Wolpher, Apelago Group AB
Årets nyföretagare: Johan Wolpher, Apelago Group AB

Onsdagen 2/6 tillkännagav Nyföretagarcentrum Östra Sörmland och Trosa kommun Årets nyföretagare.

Politiker fick rundvandring i Skärlagskolans nya lokaler
Politiker fick rundvandring i Skärlagskolans nya lokaler

Under tisdagsmorgonen fick ordföringarna i Trosa kommun en rundvisning i den nybyggda delen av Skärlagskolan. Den nya skoldelen som är i två plan rymmer förutom olika typer av grupprum och klassrum, även plats för fritids, ateljé, textilslöjd och träslöjd. Här möts den befintliga byggnaden med den nya på ett smakfullt sätt där målet är att skapa en enhetlig skola där gränsen mellan det som är nytt och det som är gammalt suddas ut.

Vad händer med Trosa reningsverk just nu?
Vad händer med Trosa reningsverk just nu?

Kommunfullmäktige ska besluta om den överenskomna överföringsledningen 9/6, men det befintliga verket i Trosa ska stå i ett antal år till. Därför uppgraderas det just nu för att klara miljökrav samt fler invånare.

Ständiga förbättringar av ett företagsklimat i Sverigetoppen
Ständiga förbättringar av ett företagsklimat i Sverigetoppen

Tisdagen 25 maj offentliggjorde Svenskt näringsliv resultaten från undersökningen lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner. Årets resultat för Trosa kommun visar på en övervägande ökning jämfört med Sverigesiffrorna - en fortsatt stabil nivå i Sverigetoppen.

Infart västra Trosa avbryts – men planering för ny trafiklösning inleds
Infart västra Trosa avbryts – men planering för ny trafiklösning inleds

Trosa kommun, Trafikverket och Region Sörmland har kommit överens om att kostnaderna för utveckling av en nyanlagd väg till västra Trosa överstiger nyttan. Nu påbörjas ett gemensamt arbete för att hitta lösningar som avlastar trafiken i centrala Trosa till lägre kostnader.

Med ett brinnande engagemang för vår natur
Med ett brinnande engagemang för vår natur

Nedskräpning är ett stort samhällsproblem. Skräpet förstör naturen och haven och skadar de djur som lever i den. Årligen engagerar sig skolor, förskolor och privatpersoner i projektet Håll Sverige Rent som bland annat innebär att de ger sig ut för att städa i vår vackra natur. Vi hängde på klass 3c på Vitalisskolan när de gav sig ut för att plocka skräp.

Trosa kommuns miljöpris 2021  går till Ålyckans kolonilottsförening
Trosa kommuns miljöpris 2021 går till Ålyckans kolonilottsförening

Trosa har varit ekokommun sedan början på 90-talet och vill uppmuntra alla initiativ till en hållbar utveckling av såväl föreningar som företag och privatpersoner. Miljöpriset delas ut för särskilt berömvärda insatser och 2021 års vinnare står ut i ett starkt startfält.

Beslut om reningsverken
Beslut om reningsverken

Torsdagen 29/4 fattade teknik- och servicenämnden beslut i frågan. Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmersfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver.

Tillsammans för en mer hållbar vattenanvändning
Tillsammans för en mer hållbar vattenanvändning

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist. Huvudorsaken är ett förändrat beteende kring vatten där det finns en tendens att se vatten som en oändlig resurs. Det gör att fler kommuner i Sverige når maxkapacitet när gräsmattor vattnas och pooler fylls varma dagar. Tillsammans med ett hundratal VA-aktörer i Sverige går därför Trosa kommun med i satsningen om att höja medvetenheten kring vattnets verkliga värde för att börja använda vattnet i vår kran på ett mer hållbart och eftertänksamt sätt - avsett årstid.

De offentliga köken i Trosa kommun renoveras
De offentliga köken i Trosa kommun renoveras

I takt med att behovet av fler måltider inom förskola, skola och äldreomsorgen har ökat har en renovering av de lokaler där maten tillagas blivit en allt mer prioriterad fråga. Under de senaste åren har det därför gjorts ett stort arbete med att se över hela produktionen för Trosa kommuns offentliga måltider för att komma med bra lösningar som är hållbara över tid för medarbetare och matgäster. Under 2021-2023 sätts planerna i verket med uppgradering av lokaler med ny och modern utrustning.

Trosa kommun skridskoklubb tog det första spadtaget vid den framtida isrinken och sporthallen
Trosa kommun skridskoklubb tog det första spadtaget vid den framtida isrinken och sporthallen

Redan för ett par veckor sedan monterades byggstängslet upp mellan Tomtaklintskolan och vårdcentralen i Trosa där den befintliga idrottshallen och fritidsgården kommer få sällskap av en konstfrusen isrink och större sporthall. Peter Winbäck från Trosa kommun skridskoklubb (TKSK) fick äran att ta de första symboliska spadtagen under tisdagsförmiddagen.

Politisk överenskommelse om vägval för reningsverk
Politisk överenskommelse om vägval för reningsverk

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En politisk överenskommelse har nu kommit till stånd utifrån utredningsunderlaget.

Myndighetsutövning i Sverigetoppen enligt företagen
Myndighetsutövning i Sverigetoppen enligt företagen

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. Pandemin har varit en påfrestning för hela samhället, men när Sveriges kommuner och regioner, SKR, frågar företagen i 181 kommuner får Trosa fortsatt betyg i Sverigetoppen.

Visste du att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletten?
Visste du att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletten?

I Trosa kommun har vi sedan en tid tillbaka ett utbrett problem med ökat antal stopp i våra pumpstationer. Mycket av det som fastnar är sådant som gemene man använder allt oftare i sin pandemivardag; desinficerande våtservetter, hushållspapper och näsdukar. Det som produkterna har gemensamt är att de inte löser upp sig när de kommer i kontakt med vatten och är svåra att bryta ner i små bitar, vilket är grunden till varför de orsakar stopp med påkostade åtgärdsarbeten som följd.

Årets företagare i Trosa kommun 2020
Årets företagare i Trosa kommun 2020

I år går priset till ett gäng entreprenörer som av en slump startade något som bara växer och växer, i både omsättning och yta. Med en stor drivkraft så har deras satsningar lyckats mycket bra även om det varit utmanande emellanåt.

Skärlagskolans skolgård smyckas med konstverket Balansorganet
Skärlagskolans skolgård smyckas med konstverket Balansorganet

På Skärlagskolan i Trosa har ljudet av hammare och spik avlöst varann sedan första spadtaget i oktober 2019. Förutom en ny skolbyggnad ingår även ett offentligt konstverk i projektet där konstnärsgruppen Art Lab Gnesta har stått för den konstnärliga ledningen. Nu kan vi presentera de första skisserna för vad som kommer gömma sig i Skärlagskolans skogsdunge.

Stensundsvägen genomgår en generös upprustning
Stensundsvägen genomgår en generös upprustning

Trosa kommun fortsätter att satsa på underhåll av befintliga vägar och nästa stora projekt är Stensundsvägen som övertogs från Trafikverket i slutet av 2020. Satsningen innebär att vägens standard kommer att förbättras avsevärt och leda till en ökad trafiksäkerhet.

Dialog inför upphandling av Trosa havsbad & camping
Dialog inför upphandling av Trosa havsbad & camping

Nya Korslöt återvinningscentral har slagit upp portarna
Nya Korslöt återvinningscentral har slagit upp portarna

En krispig måndagsmorgon var det dags för gallergrindarna vid Korslöts nya återvinningscentral att öppna. På plats fanns en mindre skara politiker och tjänstepersoner för att välkomna de första nyfikna besökarna som kommit för att återvinna sitt grovavfall.

Rekordår för nyföretagandet i Trosa kommun
Rekordår för nyföretagandet i Trosa kommun

Enligt ny statistik från Bolagsverket startade under år 2020 125 nya företag i kommunen ̶ det högsta antalet sedan kommunen bildades 1992.

Nya kontaktvägar när du ska göra felanmälan
Nya kontaktvägar när du ska göra felanmälan

Från och med den 1 januari 2021 kommer Trosa kommuns avtal med nya driftentreprenörer att träda i kraft, vilket är varför vi vill uppmärksamma dig på vilka entreprenörer du ska kontakta och när. Sedan 2014 har Trotab, Trosabygdens teknik AB, utfört ett utmärkt uppdrag under avtalsperioden och kommer framöver att fortsätta ha hand om vatten- och avloppsverksamheten. Trobo kommer att organisera drift av våra kommunala fastigheter. Ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark har tilldelats Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Kontakta entreprenörerna enligt följande exempel.

Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare
Direkt stöd och rådgivning till ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? Vi gör vårt bästa och är tillgängliga på en direkttelefon för att du som ska, eller har startat företag kan få hjälp med dina frågor och funderingar.

Med råvaror utvalda med omsorg lagar vår måltidspersonal mat från grunden
Med råvaror utvalda med omsorg lagar vår måltidspersonal mat från grunden

Idag, den 15 oktober, är det offentliga måltidens dag. En dag som uppmärksammas runtom i hela Sverige men som ofta går under radarn för den som inte äter mat i skola eller på äldreboende. Därför riktar vi strålkastarna mot det arbete som sker lite i det dolda av vår fantastiska måltidspersonal i Trosa kommun som dagligen erbjuder något utöver det vanliga för sina gäster.

Tillsammans blev de undersköterskor på arbetstid
Tillsammans blev de undersköterskor på arbetstid

Tillsvidareanställda inom vård- och omsorg som arbetat i minst 2 år i Trosa kommun har fått möjligheten att vidareutbilda sig på distans. Sabine och Emma är två av dem som pluggade upp sig till undersköterskor inom funktionsnedsättning under tiden som de jobbade heltid.