Lyckad satsning på aktivare skolraster

Besöker du Vitalisskolan är chanserna goda att du får se Micke Norström på skolgården tillsammans med en eller flera av skolans elever. Micke jobbar som aktivitetslärare, vilket är en relativt ny roll på Vitalisskolan, men också som företeelse i skolvärlden.

Rektor Katarina Johansson berättar att det främsta syftet med de lärarledda rastaktiviteterna är att motverka utanförskap och få med de barn som känner ett obehag inför rasterna och gärna glider undan för sig själva.

- För dessa barn kan just rasterna vara det värsta momentet på hela dagen, fast det är meningen att det ska vara roligt och en paus. Då behöver det finnas trygga lekar som de till en början kan iaktta på håll för att sedan förhoppningsvis kunna närma sig bit för bit för att tillslut vilja vara med. Målet är att de succesivt ska bli trygga i en lek och själva kunna härma leken på eget initiativ samt att kunna närma sig andra barn på ett bra sätt och bjuda in dem säger Katarina.

Inför satsningen på skolgårdsverksamheten åkte man på studiebesök i en närliggande kommun som med goda resultat redan infört modellen.

När Micke började i höstas fick han snabbt kontakt med barnen och det undgår ingen att han är en mycket populär figur på skolgården. Han brinner för att aktivera barnen och ge dem ett sammanhang utanför lektionerna. Micke är fotbollstränare på fritiden och van vid att kommunicera med och leda barn in i rörelse. Eleverna lockas och bjuds in till lek, rörelse och samspel med varandra under organiserade former. Det är viktigt att skapa ett sammanhang på skolgården på rasterna, där eleverna får känna sig delaktiga och öva på kommunikation och samspel.

- Att ta vara på elevernas inneboende nyfikenhet är superviktigt och kan t ex ge att det blir en lek där barn från olika årskurser är med. På så vis knyter eleverna nya kontakter över åldersgränserna. Det medför att de äldre barnen har en schysstare dialog med de yngre berättar Micke.

Tryggare skola

Skolmiljön gynnas även utifrån ett trygghetsperspektiv då man samtidigt kan förebygga konflikter och finnas närvarande i situationer där det krävs mer stöttning. Utöver rollen som aktivitetslärare jobbar Micke även med konflikthantering och poängterar att han vill arbeta förebyggande.

- Det är oftast ute på rasterna som det kan hända saker och då kan det vara lättare för mig att se det. Då kan jag dessutom söka de elever som antingen är utsatta eller utsätter säger Micke.

Skolan genomför trygghetsvandringar för att kartlägga var på skolans område barnen känner sig oroliga eller rädda. Då är det en fördel att ha en nära relation för att få en öppen och ärlig dialog med barnen.

Micke har tidigare erfarenhet av att jobba på resursskola och en av hans missioner är att stötta de barn som har extra svårigheter, som t ex en funktionsnedsättning eller funktionsvariation. På morgonen möter han upp en del elever vid busshållplatsen och tar emot dem för att bidra till en bättre start på dagen. Han är fast besluten om att alla barn har rätt att lyckas, det är superviktigt understryker han. Han har själv ett barn med funktionsnedsättning och är van att anpassa och se till att det funkar. Men han har alltför många minnen av när familjen exempelvis fått kliva åt sidan i en kö till en aktivitet för att ingen engagerat sig nog för att göra den tillgänglig för alla barn. Han vill skapa ett gott exempel och arbetar för att alla ska få vara med oavsett förutsättning.

Utökad verksamhet

I början av året kom Mickes kollega Maja tillbaka från sin föräldraledighet och kompletterar nu gruppen som driver skolgårdsverksamheten. Tillsammans planerar och förbereder de dagens aktivitetsschema med fritidspedagog Malone. Målet är att alla barn ska få möjlighet att ta del av aktiviteterna.

Dela artikel: