Årets nybyggare i Trosa kommun 2019 har utsetts

Trosa kommun utnämner Erika Stenlund och Helene Cleaesson till Årets nybyggare för renoveringen av Societetshuset.

Motivering:
Societetshuset finns i många kommuninnevånares sinne som en plats för fest, studiecirklar och andra evenemang. För en tid sedan övergick byggnaden till en privat ägare. De har haft initiativet till upprustning och viss fortsatt tillgänglighet till byggnaden för utomstående. En fin renovering och vidareutveckling av byggnadens grundkoncept som tillvaratagit och berikat husets gedigna kvalitéer tillsammans med moderna tillskott har utförts. Detta har nu resulterat i att de som arbetar i och de som besöker huset både får uppleva den gamla atmosfären liksom friska nyheter. (På bild byggfirman Nero fastighets AB som utförde arbetet.)

Trosa kommun ger Lagnö Bo KHF Hedersomnämnade för byggnationen av gemenskapsboendet Lagnö Bo

Motivering:
En idé om ekologi, gemenskap och socialt liv ”en bit ute på landet” har under flera år vuxit från idé till verklighet genom några initiativtagare som strävat tillsammans med fler och fler entusiastiska deltagare. Det hela har så småningom, liksom fortfarande, lett fram till en byggnad som gestaltar ett intressant ekologiskt initiativ tillsammans med en bred palett av socialt engagemang och entusiasmi skala 1:1. Fortfarande finns saker som skall utföras: Massugnar ska byggas, väggar täckas med ”stucco lustro” och den invändiga växtligheten bringas att frodas till en paradisiskt Eden med fikon och andra frukter.

Dela artikel: