Beslut om åtgärder för att minska smittspridning samt stöd till föreningar

Smittspridning av covid-19 har ökat dramatiskt i Trosa kommun enligt uppgifter från Region Sörmland. En rad åtgärder genomförs nu för att bryta en oroväckande utveckling.

Spridningen av covid-19 har ökat markant senaste veckan och Trosa kommun beslutar att genomföra åtgärder inom verksamheter inom Kultur och fritid som begränsar smittspridningen.  

Åtgärderna gäller from 4 november 2020 tom 30 november 2020 och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

Dessutom förlängs hyresbefrielse för föreningar med fasta hyresavtal med Trosa kommun att gälla året ut.

De åtgärder som beslutats om är:

Biblioteken stänger för besök

Stänga folkbiblioteken i Trosa och Vagnhärad för besök, gäller även meröppet. Biblioteken ska fortsätta att erbjuda avhämtning av böcker utanför biblioteket samt hemleverans för riskgrupper. Uppmana till att använda digitala tjänster och erbjuda stöd via telefon och mejl.

Fritidsgårdarna reglerar tider

Fritidsgårdarna fortsätter att ha öppet men reglerar tiderna för fredagar och lördagar att gälla enligt följande:

 • Kl 18.00- 20.30- öppet för åk 6-8.
 • Kl 20.30- 23.00- öppet för åk 9 och äldre.

Vardagskvällar ingen förändring då det är färre besökare.

Uthyrning av kommunala lokaler upphör

Uthyrning av kommunala lokaler upphör för följande grupper/aktiviteter :

 • Slutna sällskap externa hyresgäster (t.ex. fest, möte, senioraktiviteter, m.m.).
 • Idrottsaktiviteter för alla födda före 2005.

Även redan bokade avbokas.

Åtgärderna ovan gäller from 4 november 2020 tom 30 november 2020 och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas.

Hyresbefrielse året ut för föreningar

Ge hyresbefrielse året ut 2020 för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via fast avtal.

Kommunala lokaler som berörs

De lokaler som berörs är:

 • Skärborgarnas hus
 • Trosa kvarn
 • Alla skolors gymnastiksalar (ingen uthyrning till grupper med deltagare som är födda tidigare än 2005)
 • Lånestahallen (samma som gymnastiksalar)
 • Hedebyhallen (samma som gymnastiksalar)
 • Tomtaklintskolans aula
 • Sockenstugan

Ta del av beslut framtaget av Kultur- och fritidsnämnden

Dela artikel: