De offentliga köken i Trosa kommun renoveras

I takt med att behovet av fler måltider inom förskola, skola och äldreomsorgen har ökat har en renovering av de lokaler där maten tillagas blivit en allt mer prioriterad fråga. Under de senaste åren har det därför gjorts ett stort arbete med att se över hela produktionen för Trosa kommuns offentliga måltider för att komma med bra lösningar som är hållbara över tid för medarbetare och matgäster. Under 2021-2023 sätts planerna i verket med uppgradering av lokaler med ny och modern utrustning.

Det långtgående projektet med att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna inom måltid och en trevligare miljö för våra matgäster har nu börjat märkas på allvar. I Skärlagskolans kök påbörjades rivningsarbeten under påsklovet för att uppgradera mottagningsköket till produktionskök. Senare under våren kommer även Kyrkskolans mottagningskök att renoveras med anpassade förvaringsmöjligheter och utrustning som matchar aktuell produktionsvolym.

Idag arbetar vår måltidspersonal i våra produktionskök hårt med att laga måltider till såväl små barn till ungdomar och äldre. Produktionsköken har en sammanlagd kapacitet på 1600 portioner, men tillagar idag 2700 portioner. Tack vare en otrolig planering från personalen så har det än så länge fungerat men det är självklart inte hållbart i längden. Att nu äntligen påbörja förbättringsarbetet som ska leda till en minskad arbetsbelastning och ge personalen ytterligare möjligheter att utveckla måltiderna som produceras är fantastiskt, berättar Jörgen Henriksson, driftchef inom måltid, städ och fastighetsservice.

Fornbyskolan kommer att få ett helt nytt produktionskök med rymlig matsal som kommer att placeras i dess södra del mot Safiren. Produktionsköket i Häradsgården kommer att renoveras ordentligt med bland annat nytt golv, ventilationssystem och modern utrustning. Även Hedebyskolans kök kommer att genomgå renoveringsarbeten. I projektet ingår även ett arbete med att se över produktionen där bland annat Häradsgården kommer att fokusera på att endast laga mat till äldre.

Läs mer om det stora köksprojektet

Dela artikel: