Effektiva, tillgängliga och engagerade – företagens omdömen om Trosa kommun

Torsdagen 21/4 presenterade SKR och SBA 2021 års resultat av undersökningen företagsklimat utifrån myndighetsutövning. Trosa kommun ligger fortsatt kvar i topp 10 nationellt trots en allt hårdare konkurrens. Särskilt glädjande är förstaplaceringarna inom bygglov (SBA) och markupplåtelse (SKR) som har haft ett högt tryck senaste åren.

Under en rad år har Trosa placerat sig i toppskiktet när Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance, SBA mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner och pandemin har inte satt stopp för ett fortsatt gott omdöme. Inom SBA placerar sig Trosa kommun på en andraplats och nationellt på en åttondeplats.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, och ansvarig för myndighetsutövningen gentemot företagen: ”Trosa kommun har under en rad år haft en hög tillväxt med ett exceptionellt tryck på verksamheten. Det har inte minskat under pandemin utan tvärtom ökat. Att under de förutsättningarna få den uppskattningen av företagen gör att jag känner en djup värme. Dels gentemot företagen som fortsätter att leverera, dels gentemot vår organisation som klarat av att möta upp såväl lagkrav och rättssäkerhet, som förväntan och ett gott bemötande. Det är essensen av ett bra företagsklimat i mitt tycke.”

Sveriges kommuner och regioner, SKR tillsammans med Stockholm Business Alliance, SBA undersöker årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner utifrån myndighetsutövning och service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd och upphandling. Företagen som tillfrågas har haft minst ett ärende hos kommunen under det gångna året. Resultaten redovisas i ett nöjd-kundindex, NKI, för respektive område.

Jonas Ivervall, näringslivschef: "Denna undersökning är relevant på två sätt. Det ena är att den speglar vad företag som har haft ett eller flera ärenden verkligen tycker om bemötandet, effektiviteten och rättssäkerheten. Det andra är att kommunen får ett högkvalitativt underlag att arbeta internt med för att kunna bli ännu bättre."

Myndh.område / Placering SBA / Placering ÖJ Företagsklimat (SKR)

  • Bygglov / 1 / 11
  • Markupplåtelse / 2 / 1 (SBA min 7 och SKR 12 svar)
  • Livsm.kontroll / 4 / 17
  • Miljö- och Hälsa / 18 / 56
  • Serveringstillst. / 3 / - (färre än 12 svar)
  • Brandskydd / - (färre än 7 svar) / - (färre än 12 svar)
  • Upphandling / - (deltog ej) / - (deltog ej)
  • Samtliga omr. / 2 / 8

Fördjupning

Dela artikel: